Radi by sme vás informovali, že odteraz máte možnosť prihlásiť filmy s tematikou životného prostredia, ekológie a trvalo udržateľného rozvoja na Medzinárodný filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2017. Festival funguje na Slovensku už od roku 1974 a každý rok sa ho zúčastní vyše 10 000 návštevníkov.

 

.Filmy môžete prihlasovať v termíne od 1. novembra 2016 do 20. februára 2017. Prosíme nezabudnite si pozorne preštudovať štatút festivalu pred prihlásením filmu.

Novinkou je spustenie prihlasovania filmov cez bezplatnú prihlasovaciu platformu FilmFreeway, ktorá celý proces zrýchľuje a uľahčuje. V prípade otázok prosím kontaktujte: Tereza Gemeranová info@ekotopfilm.sk

.

Súťažíme v siedmich hlavných kategóriách, prihlasovať môžete filmy zamerané na:

A. Prírodovedné a prírodopisné – max 60 min – Filmy informačno-zábavného charakteru, ktoré kreatívnym spôsobom skúmajú ekosystémy a ich obyvateľov (ľudí, flóru, faunu). Poukazujú hlavne na vzťah medzi obyvateľmi zeme a ich životným prostredím, s dôrazom o snahu zachovať si svoju pozíciu a aj naďalej napredovať.

B. Veda a technika – max 60 min – Filmy ozrejmujúce úlohu vedy a techniky v procese trvalo udržateľného rozvoja. Diváka by mali informovať o nových trendoch, technológiách a materiáloch, ktoré sa vyvíjajú, aby sme sa dokázali vysporiadať s výzvami trvalo udržateľného rozvoja.

C. Úspešné príbehy – oblasť technológie – max 60 min – Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách, ktorý využili vedu a technológiu na úspešné riešenie ekologického problém. Filmy by mali diváka oboznámiť s tým ako konkrétne technologické riešenie zlepšilo životné prostredie a jeho udržateľnosť, prípadne aké je ich celosvetové uplatnenie.

D. Úspešné príbehy – oblasť ľudské aktivity – max 60 min – Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách a ich snahe o udržateľnosť životného prostredia. Ich úspech je výsledkom zmeny postoja a správania. Filmy by mali predstavovať nové aktivity a postupy, ktoré sú úspešným riešením ekologických problémov a kvality života.

E. Investigatívna publicistika – max 60 min – Filmy o aktuálnych ekologických problémoch a krízach, o ich dopade na životné prostredie a kultúru v globálnom či lokálnom rozmere. Problémy môžu byť výsledkom prírodných javov napr. klimatické zmeny, sucho, búrky, záplavy či zemetrasenia, alebo môžu byť výsledkom aktivít človeka napr. nárast populácie, ničenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov či zlé hospodárenie s odpadmi

F. Deti a mládež – max 20 min – Filmy zamerané na environmentálnu výchovu (napr. zber a recyklácia, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy, ochrana životného prostredia atď.).

G. Krátke filmy – max 20 min – Krátke filmy na zamyslenie a inšpiráciu zamerané na ekológiu, prírodné vedy, environmentálne problémy a udržateľnosť.

O víťazných filmoch rozhoduje Medzinárodná porota zložená z odborníkov z oblasti filmu a environmentalistiky.

Tešíme sa na vaše filmy a prajeme vám veľa šťastia v súťaži!

Komentáre