Ekotopfilm – Envirofilm festival má jedinečnú úlohu, a to okrem iného, vzdelávať aj našu mladú generáciu a budovať ich pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Prostredníctvom Junior festivalu sa snažíme deti učiť to, ako chrániť našu planétu. Stretávame mnoho žiakov a učiteľov, a preto vieme, aké dôležité je kvalitné vzdelávanie a prístup k deťom, ktorý zaujme. Sme radi, že nový ročník festivalu víta aj za školstvo najviac zodpovedný Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Peter Plavčan

„Milí priatelia, som veľmi rád, že prehliadka tvorivosti, inšpirácií a myšlienok medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm na Slovensku úspešne pokračuje a rozširuje rady svojich fanúšikov nielen v hlavnom meste, ale dostáva sa aj do regiónov.

Taktiež ma teší, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je od  jeho začiatkov „pri tom“ ako odborný garant. Veď environmentálna výchova spolu s jej etickým aspektom si v škole už našla svoje trvalé miesto. Učitelia aj žiaci sa tejto téme radi venujú, pretože životné prostredie ich najbližšieho okolia sa ich bezprostredne dotýka. Environmentálna výchova sa stala prierezovou témou štátnych vzdelávacích programov na všetkých stupňoch škôl a do popredia sa dostáva aj ako významná téma celospoločenská.

Preto si vysoko  cením, že organizátori festivalu dokážu osloviť a spájať rôzne skupiny obyvateľstva. Nezabúdajú pri tom najmä na mladých ľudí a dokážu ich zaujať svojou pestrou ponukou filmov, hostí, diskusií a prednášok. Životné prostredie, jeho ochrana, vzťah človeka a prírody – to sú totiž témy, ktoré formujú vzťah žiakov k svojmu okoliu už od útleho detstva. Aj zásluhou Ekotopfilmu tieto námety prekračujú hranice školského prostredia a dostávajú sa do kinosál – pre deti a ich rodičov tak pútavých priestorov. No za najväčší prínos považujem, že pomáhate našim učiteľom pri napĺňaní dôležitého posolstva, akým je formovanie pozitívneho vzťahu detí k svojmu okoliu. Komplexné vnímanie celej problematiky učí žiakov žiť s rešpektom k prírode, spoznávať ju a vďaku tomu jej aj rozumieť a zodpovedne sa k nej správať. Len vtedy dokážu mladí ľudia skutočne pochopiť problémy – a nielen pochopiť – ale aj zaujať k nim stanovisko či prinášať riešenia.    

Nech nás teda návšteva festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017 opäť obohatí. Nech v nás prebudí nielen schopnosť vnímať krásu Zeme, ale aj záujem o jej ochranu a zveľaďovanie.“

ĎAKUJEME ministrovi školstva za jeho slová a podporu. Veríme, že eko výchova a environmentálne vzdelávanie detí bude naberať stále väčšie rozmery. Veď nový ročník prináša aj nové nápady, ktoré budeme v rámci Junior festivalu realizovať. Tešíme sa na vás! Najbližšie na májovom festivale 🙂

Komentáre