Informácie o filme

Katalógové číslo: 161
Anglický názov: NATURA 2000
Režisér: ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR / BRANISLAV MOLNÁR
Rok: 2015
Krajina: SLOVENSKO
Kategória: F
Minutáž: 4 min.
Znenie: SLOVENSKÝ/žiadne titulky
Ročník: 2016

Informácie o premietaní:

Deň:
Sála:
Čas:

Natura 2000 – tento film nám priblíži význam, cieľ a poslanie sústavy chránených území označovaných ako Natura 2000. Dozvieme sa, z akých smerníc vychádza, koľko je v nej doposiaľ zahrnutých území európskeho významu a chránených vtáčích území na Slovensku.  Natura 2000 je príležitosťou ukázať, ako si aj my vážime hodnoty kultúrno-prírodného dedičstva našej krajiny a ako chránime a staráme sa o vzácne druhy rastlín a živočíchov  európskeho významu a ich biotopy.

Výroba filmu bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Životné prostredie, projekt Propagácia chránených území a druhov Natura, kód projektu 24150120033.

Komentáre

[sharing tagline=Zdielať tagline_color=““ title=““ link=““ description=““ pinterest_image=““ icons_boxed=““ icons_boxed_radius=““ box_colors=““ icon_colors=““ tooltip_placement=““ backgroundcolor=“#fff“ class=““ id=““][/sharing]

Komentáre