Mladému páru, Michaele Kršákovej a Tomášovi Šmátralovi z Trenčína, zmenila účasť na dobrovoľníckom programe v dažďovom pralese na Sumatre život. Stali sa súčasťou neziskovej organizácie – Prales deťom, ktorá začala budovať v Indonézii v roku 2009 pralesnú rezerváciu GREEN LIFE.

„Hneď po prvej návšteve tohto zázračného miesta sme pocítili, že sa stane naším druhým domovom a rezerváciu navštevujeme pravidelne. Vymenili sme pre nás nezmyselnú prácu vo výrobe v Nemecku za prácu na ochrane posledných kúskov divokej prírody na svete. Táto činnosť nás nesmierne napĺňa a stala sa nám zmyslom života. Len ťažko opísať radosť z každej zničenej pytliackej pasce alebo pri pohľade na vami vyčistenú pláž od tisícov plastových odpadkov. K tejto práci nás najviac motivuje skutočná láska k zvieratám a prírode v tej najčistejšej forme a to bez zajatia alebo potreby vlastniť ich. Na Sumatre žije takzvaná „veľká štvorka“ a sú to 4 živočíšne druhy, veľmi ohrozené vyhynutím. Tiger sumatriansky, ktorého počty sa odhadujú len na posledných 300 jedincov, nosorožec (posledných 100), slon a orangutan sumatriansky,“ opisujú vzťah k novej profesii Tomáš s priateľkou Miškou.

Zdroj: Tomáš Šmátrala

Zdroj: Tomáš Šmátrala

Prostredníctvom projektu GREEN LIFE sa snažia tieto druhy ochrániť pred pytliactvom a zachovať pre nich čo najviac prirodzeného životného prostredia.

Myšlienka je jednoduchá, vykúpiť dažďové pralesy skôr ako ich kúpia tí, ktorí ich chcú zničiť.

Okrem pomoci na Sumatre uskutočňujú po celom Slovensku verejné prednášky a besedy, kde zapájajú širokú verejnosť do ochrany divokej prírody v Indonézii. Šíria povedomie o obrovských následkoch pestovania palmy olejovej, pytliactve a celkovo o devastácií prírody obrovskými spoločnosťami za účelom zisku. Okrem toho sa v rámci projektu BLUE LIFE venujú čisteniu pláží a morského dna na priľahlých ostrovoch Sumatry od plastových odpadkov. Taktiež chránia morské korytnačky a iné živočíšne druhy pred pytliactvom a kladiská Karety obrovskej pred vyhrabávaním a predajom ich vajíčok na čiernych trhoch.

NEPZ ako sprievodný program na Junior festivale Ekotopfilm – Envirofilm.

O svojich dobrodružstvách a aktivitách rozprávajú aj na diskusiách festivalu Ekotopfilm – Envirofilm.

„Veľmi nás teší aktuálna spolupráca s projektom Ekotopfilm v rámci ktorej sme hostia tohto festivalu v mnohých slovenských mestách. Keďže je program festivalu environmentálneho charakteru, dostávame sa jeho prostredníctvom do kontaktu s verejnosťou, ktorá javí záujem o túto problematiku. Následne sa aj reálne zapája do priamej ochrany divokej prírody. V doobedňajších hodinách je program festivalu venovaný žiakom základných a stredných škôl. Práve v komunikácii a výchove mladej generácie vidíme obrovský zmysel.“

Aj preto na Slovensku založili environmentálny projekt NEPZ (Najbohatšie ekosystémy planéty Zem), ktorý sa venuje výchove a vzdelávaniu detí a mládeže o význame svetovej divokej prírody. Prostredníctvom neho šíria osvetu o jej ohrození a nutnej ochrane. Žiaci sa tak aktívne podieľajú  na ochrane dažďových pralesov a ohrozených druhov zvierat. Ukazujú príklad dospelým, že sa už aj deti môžu zaujímať o budúcnosť našej planéty a teda o vlastnú budúcnosť. Michaela a Tomáš uskutočňujú  na školách rôzne prednášky spojené s pútavým premietaním, kde so žiakmi diskutujú napríklad aj o témach ako sú cirkusy, trofejový lov, kožušinové farmy, testovanie kozmetiky na zvieratách a zajatie zvierat pre potešenie človeka. Snažia sa mladej generácii ukázať morálnu zvrátenosť takéhoto správania.

Nenechajte si ujsť inšpiratívne večery v spoločnosti Tomáša a Mišky, ktorí vám predstavia projekty GREEN LIFE a BLUE LIFE, porozprávajú o problematike vypaľovania dažďových pralesov kvôli plantážam palmy olejnej a o bezohľadnom pytliactve alebo o súčasnom probléme doby plastovej, ktorá je hrozbou pre naše moria a oceány.

„Pokiaľ sa nám podarí vychovať jednu celú generáciu detí so záujmom o prírodu a zvieratá, môže sa zrazu objaviť veľké množstvo mladých ľudí s rešpektom voči planéte a všetkému živému.“

A to je cieľom projektu NEPZ. (nepz.sk@gmail.com)

Komentáre