V rámci prvotnej fázy zavádzania tohto opatrenia mesto Dubnica nad Váhom počas druhej tohtoročnej kosby nezasiahlo do troch vytýčených plôch na svojom území, ktoré majú slúžiť ako prirodzené biodiverzitné lúky.

Týmto krokom chce pomôcť stabilizácii populácií kľúčových opeľovačov.

„Rozhodli sme sa tak urobiť na priestranstve pred domom kultúry v okolí drevených sôch, na sídlisku Pod kaštieľom a tiež v Parku francúzskych partizánov oproti Hotelu Kristína za autobusovou zastávkou,“ informoval viceprimátor mesta Tomáš Truchlý. V spolupráci s referátom životného prostredia plánujú ešte v tomto roku vytipovať na tento účel aj ďalšie lokality v meste. Momentálne tri plochy využívané týmto spôsobom absolvujú kosbu raz ročne, spravidla ako súčasť prvej jarnej etapy kosenia a úpravy mestskej zelene.

Biodiverzné lúky v meste budú riadne označené tabuľkou, vysvetľujúcou účel takejto plochy, aby verejnosť rozumela ich významu. „Tento krok je prvým vykročením k ochrane biodiverzity na území nášho mesta. Ide o čiastočné zavedenie údržby verejnej zelene, vykonávanej prírode blízkym spôsobom. Populácie včiel a motýľov, ktoré patria ku kľúčovým opeľovačom, sú ohrozené. Biodiverzitná plocha pomôže v zastavanom území podporiť druhovú rozmanitosť,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková s tým, že trávnaté porasty sú domovom a prirodzeným prostredím pre viaceré druhy živočíchov i rastlín, ktorým častá kosba škodí.

Pravdepodobne v priebehu tohto roka mesto Dubnica nad Váhom uvažuje aj nad vysadením lúčnych kvetov ako súčasti biodiverzitných plôch v meste. Opeľovače, ktoré sú k nim viazané, významnou mierou prispievajú k udržaniu ekologickej rovnováhy.

Komentáre