Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. zastáva pozíciu popredného poskytovateľa služieb v odvetví odpadového hospodárstva v regióne Považská Bystrica.

Na trhu pôsobí od roku 2004 a v roku 2007 spoločnosť začala spolupracovať  s mestom Považská Bystrica. V priebehu ďalších rokov rozšírila spoločnosť portfólio svojej pôsobnosti aj o okolité obce a dediny. V súčasnosti poskytuje svoje služby pre mesto Považská Bystrica, mesto Nová Dubnica, Púchovskú dolinu, 36 obcí a veľké ako aj malé spoločnosti, ktoré pôsobia na lokálnom trhu.

zdroj: MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.

MEGAWASTE je dynamicky sa vyvíjajúca spoločnosť, ktorá má nielen ambície ale aj schopnosti a podmienky diverzifikovať i do ostatných častí Slovenska a neostať iba regionálnou spoločnosťou.

V začiatkoch firma zabezpečovala ako hlavné činnosti zber komunálneho odpadu, separovaný zber a prevádzku skládky vo Sverepci. V súčasnosti okrem týchto činností zabezpečuje aj prevádzku zberných dvorov a zberných miest, likvidáciu nepovolených skládok, prevádzku separačnej linky a druhej skládky v Lednických Rovniach. Okrem nakladania s odpadmi firma poskytuje aj služby v oblasti „facility managementu“, zimnú a letnú údržbu komunikácií, drobné stavebné práce, opravy a úpravy spevnených plôch a úpravu zelene. Ročne firma spracuje približne 59 tis. ton odpadu.

zdroj: MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.

Chod spoločnosti zabezpečuje približne 100 zamestnancov pracujúcich na trvalý pracovný pomer. Ďalších 50 ľudí zamestnáva firma ako brigádnikov. V roku 2015 dokázala spoločnosť zvýšiť obrat z 2 mil. eur na 6 mil. eur. MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o. expanduje do zahraničia, kde spolupracuje na ekologických projektoch pri výrobe čistej energie z odpadov z poľnohospodárstva. Veľké úsilie vkladá aj do šírenia osvety a pomoci spoluobčanom.

Spoločnosť MEGAWASTE je partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre