Znižovanie emisií v logistike, to nie je iba využívane alternatívnych palív alebo elektromotorov. Logistické spoločnosti majú celú škálu možností, ktoré môžu  využiť na zníženie záťaže životného prostredia.

Spoločnosť Deutsche Bahn AG chcela do roku 2020 znížiť uhlíkovú stopu v porovnaní s rokom 2006 o 20% – tento cieľ bol dosiahnutý už v roku 2014. Napriek tomu všetky divízie koncernu, vrátane DB Schenker, naďalej pracujú na znižovaní zaťaženia životného prostredia.

Dôležité sú schopnosti vodiča

Vedeli ste, že až 40% spotreby paliva nákladných áut záleží od ich aerodynamických vlastností? A že ju výrazne ovplyvňuje aj váha auta, tlak v pneumatikách, či štýl jazdy vodiča? DB Schenker využíva modernú flotilu vozidiel s výkonnými motormi nízkych emisných tried, testuje alternatívne palivá a venuje sa aj školeniam ekologického jazdenia. Do kamiónov tiež inštaluje zariadenia, ktoré vyhodnocujú, či vodič jazdí úsporne a dokážu ihneď navrhnúť opatrenia na zníženie spotreby – nižšiu rýchlosť, väčšiu plynulosť jazdy či úpravu trasy s ohľadom na premávku.

Spomalenie lodí = menej emisií

Pri námornej preprave sa na zníženie emisií využíva najmä znižovanie prepravnej rýchlosti. Ak nákladná loď zníži rýchlosť o polovicu, spotrebuje len 10% paliva v porovnaní s plnou rýchlosťou.

Ak loď nemusí jazdiť rýchlosťou 25 ale len 17 uzlov,  postačí jej omnoho menšia vrtuľa a loď môže byť menšia a ľahšia – čo prináša ďalšie zníženie spotreby paliva.

Letecké skratky

Aj pri leteckej preprave platí, že čím menej lietadlo váži, tým menej paliva spotrebuje. Preto sa napríklad pri krátkych letoch netankuje plná nádrž, ale len potrebné množstvo paliva – vďaka čomu je lietadlo ľahšie a klesá produkcia emisií. Veľmi dôležitá je tiež optimalizácia letových trás s ohľadom na poveternostné podmienky a dĺžku trasy. Týmto spôsobom sa v kombinácii s využitím najmodernejších motorov dá ušetriť až 30-50% paliva.

Ekologické vlaky

Jednoznačne „najzelenšia“ forma prepravy je železničná. V porovnaní s cestnou prepravou produkuje až o 80% menej emisií, je tichšia a menej energeticky náročná. Vlaky dokonca produkujú časť energie na svoju prevádzku samé – brzdením. Aj preto sa DB Schenker snaží využívať ju v čo najväčšej miere – či už samostatne alebo v kombinácii s leteckou, námornou a cestnou prepravou. Pri využívaní kombinácie cestnej a železničnej prepravy sa v porovnaní s čisto cestnou prepravou ušetrí až 80% emisií CO2. 

Vlastná energia

48 veterných turbín, ktoré vlastní Deutsche Bahn, ušetrí ročne až 80 000 ton CO2. Ďalšie znižovanie produkcie emisií zabezpečuje využívanie solárnych panelov na budovách skladov a aj projekty zamerané na kompenzáciu produkcie emisií – výsadba stromov, podpora výstavby vodných a veterných elektrární a napríklad aj vysoká miera recyklácie v rámci firmy, ktorá dosiahla v roku až 95,6%.  

Sme radi, že náš partner DB Schenker stále pracuje na znižovaní  zaťaženia životného prostredia a že aj tento rok podporuje Junior festival Ekotopfilm – Envirofilm. Deťom na festival prinesie malé stromčeky a za to mu patrí veľké ĎAKUJEM!

Komentáre