Máme tu ďalšiu súťaž! Tento rok sa uskutoční ďalší ročník literárnej súťaže pre žiakov slovenských základných škôl s názvom Múdra príroda. Súťaž je sprievodnou aktivitou nášho medzinárodného filmového festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2016.

.

Hlavným posolstvom súťaže je rozvoj environmentálneho cítenia žiakov, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode ako aj podpora ich literárnej tvorivosti. Súťaž organizujú a vyhlasujú Štátna ochrana prírody SR Banská BystricaSlovenská agentúra životného prostredia.

Nosnou témou súťaže Múdra príroda je Zelená harmónia záhrad a parkov. Krásne miesta ako zelené zákutia, lesy, parky, kvety, zvieratá či záhrady sú inšpiratívne prírodné zložky, s ktorými v dnešnej dobe bohužiaľ priamy kontakt slabne aj aj preto má táto súťaž význam.

.

Súťaží sa v troch tematicky zameraných kategóriách:

Rozprávanie na tému Keby vedel starý strom rozprávať,

Opis – Tajomstvá môjho obľúbeného parku

a poézia Moja čarovná záhrada.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9. ročníka, a to prostredníctvom online formulára.

Uzávierka súťaže je 20. apríla a slávnostné vyhodnotenie je naplánované na 16. mája 2016 v Banskej Bystrici v rámci festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2016. Všetky ďalšie užitočné informácie o súťaži nájdete na stránke www.mudrapriroda.sazp.sk

Komentáre