Klimatická zmena je strašiakom týchto dní. Živočíšna výroba sa podieľa na emisiách skleníkových plynov viac ako všetky formy dopravy dokopy. Leží odpoveď na klimatickú zmenu v našom jedálničku? Pozývame vás na zaujímavú diskusiu LEŽÍ BUDÚCNOSŤ PLANÉTY AJ NA NAŠOM TANIERI? v utorok 1. mája v Cinemax Europa SC Banská Bystrica o 17:45.

Zdroj: pixabay.com

Naším hosťom a prednášajúcim bude Marián Milec zo Slovenskej vegánskej spoločnosti. Porozpráva nám, aký dopad na naše životné prostredie má výber potravín, ktoré každodenne konzumujeme. Takisto nám poradí, aké jednoduché kroky môže každý z nás urobiť, aby sme prispeli ku zlepšeniu stavu našej planéty.

Marián Milec

„Na našej planéte žije 7,6 miliardy ľudí a ľudská populácia rastie každým dňom. Približne každý 10. človek trpí chronickou podvýživou. Pritom sa takmer 90 % kalórii, skonzumovaných tzv. hospodárskymi zvieratami, stratí v procese živočíšnej výroby a k človeku sa vo forme mäsa, mlieka alebo vajec dostane nakoniec iba 10 % až 12 %. Sme svedkami veľkého nárastu svetovej potreby plodín, za ktorú môže najmä živočíšna výroba. Dopyt po týchto plodínách sa zvýši v rozmedzí rokov 2005 – 2050 až o 60 – 120%.

Zdroj: Slovenská vegánska spoločnosť

So živočíšnou výrobou je spojené obrovské plytvanie a znečisťovanie vody. Na tento fakt upozorňuje viacero odborníkov a už v roku 2010 UNESCO-IHE Institute for Water Education skonštatoval, že “Vodná stopa, akéhokoľvek živočíšneho produktu je väčšia než vodná stopa múdro zvoleného rastlinného produktu”. Živočíšny priemysel prispieva vo veľkej miere ku globálnemu oteľovaniu. Vyprodukuje dokonca viac skleníkových plynov ako celý dopravný sektor dohromady.

Vegánstvo už v súčasnosti nie je len etickejším spôsobom stravovania ale je aj ekologickou voľbou. Pravidelné zaraďovanie vegánskych jedál je jednoduchým a efektívnym riešením, ktorým je možné nielen rapídne zvýšiť množstvo potravy dostupnej pre ľudí, ale aj pomôcť pri riešení ekologických problémov.“

Zdroj: Slovenská vegánska spoločnosť

Slovenská Vegánska Spoločnosť je občianske združenie (OZ), ktoré propaguje rastlinné stravovanie a šíri informácie o vegánskom životnom štýle. Spoločnosť realizuje prednášky a diskusie o vegánstve ako etickom, empatickom a ekologickom životnom štýle, medzi jej aktivity patrí i prekladateľská a publikačná činnosť zameraná na tvorbu a šírenie informačných materiálov, realizuje stretnutia pre širokú verejnosť vo forme piknikov a vegánskych večerí, prostredníctvom infostánkov robí osvetovú činnosť na verejných podujatiach, ponúka taktiež ochutnávky vegánskych jedál s cieľom motivovať ľudí k zmene stravovania a spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi podobného zamerania.

Zdroj: Slovenská vegánska spoločnosť

Slovenskú vegánsku spoločnosť nájdete so svojím stánkom i v Bratislave v Hoteli Tatra v pondelok 30. apríla a v utorok 1. mája. Príďte ich pozrieť 😉

Komentáre