Les je úžasné miesto pre oddych i športové aktivity. Rozvoj lesoturistiky je preto jednou z priorít štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. V rámci tejto oblasti bola v rámci celého Slovenska vybudovaná sieť 35 lesníckych náučných chodníkov, ku ktorým v nasledujúcich rokoch pribudnú ďalšie.

Nielen lesnícke náučné chodníky ale aj Významné lesnícke miesta sú turisticky zaujímavými destináciami. Sieť Významných lesníckych miest buduje štátny podnik od roku 2007, kedy bol za prvé takéto významné miesto vyhlásený poľovnícky zámok v Topoľčiankach. Medzi ďalšie patria rôzne technické ale aj prírodné zaujímavosti spájajúce sa s lesníckou históriou ale aj prítomnosťou. V súčasnosti je ich po celom Slovensku vyhlásených 50.

Lesný náučný chodník HERLICA

Okrem toho štátny podnik úzko spolupracuje s klubom slovenských turistov a každoročne prispieva na značenie turistických trás. Túto spoluprácu vždy v októbri spečaťuje turistickým prechodom s názvom Chodníkom Jozefa Dektreta Matejovie, ktorý každoročne hostí iné turisticky i lesnícky zaujímavé miesto. Zaujímavosťou je, že spoločne so štátnou ochranou prírody organizuje štátny podnik aj deň otvorených dverí Badínskeho pralesa. Pre milovníkov cykloturistiky sú k dispozícií mnohé desiatky kilometrov lesných asfaltových ciest.

Zdroj: LESY SR

Dôležitou úlohou v oblasti lesoturistiky je aj vzdelávanie obyvateľstva a tvorba pozitívneho vzťahu k prírode ako životnému prostrediu, ktorého súčasťou sú aj ľudia. Projektom Les nie je smetisko sa snažme zvýšiť povedomie o odpadovom hospodárstve. S nárastom lesoturizmu vzrástlo v lesoch množstvo odpadkov, čo nie je práve najpozitívnejším  obrazom slovenskej kultúry. Eliminovať takéto negatívne prejavy sa snažíme hlavne rôznymi vzdelávacími aktivitami a komunikačnými projektami, kde si deti môžu vysadiť stromy v lese v rámci projektu Zasadil som strom alebo sa zapojiť do Zberu šípok spoločne s LESMI SR. Spoznávaním stromov, lesných zvierat ale aj úlohy človeka a lesníka vo vzťahu k lesu sa snažíme na viac ako 750 akciách pre verejnosť a letných táboroch, ktoré ročne organizujeme budovať u takmer 100 000 detí pozitívny vzťah k lesu a prírode.

Pre tých, ktorí hľadajú v lese odpočinok budujeme a opravujeme sieť studničiek, altánkov a miest pre oddych. K lesom vždy patrili a patria lesné chatu a ubytovacie zariadenia, ktoré je možné si prenajať. Pre tých viac náročných je k dispozícii poľovnícky zámoček Morské oko, Poľovnícky zámok Topoľčianky, Palárikovo, či Poľovnícky kaštieľ Antonstál.

Chov koní na Muráni

Zaujímavosťou z oblasti lesníckej prevádzky, ktorou sa môžeme popýšiť je voľný chov chladnokrvných koní určených pre prácu v lesnom hospodárstve Norika muránskeho typu. Ten podnik založil a udržiava od roku 1950. O všetkých zaujímavostiach a jedinečnostiach týkajúcich sa slovenského lesníctva vedie agendu Lesnícke a drevárske múzeum, ktoré organizačne patrí štátnemu podniku LESY SR. Hoci je to jediné múzeum na Slovensku zamerané na lesníctvo, milovníci lesov a prírody častokrát pred návštevou tejto pamiatkovej inštitúcie uprednostnia návštevu Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Ten je pre verejnosť sprístupnený celoročne, ale mnohé exponáty v ňom nájdete iba počas hlavnej sezóny od 1.5. do 30.9.

Lesy SR sú partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre