Od minulého roka priamo v meste Veľký Krtíš nájdete zrekonštruovaný park Hôrka. Dlhoročný projekt obnovy parku s cieľom vrátiť doň život a ruch sa mestu podarilo zrealizovať.

V parku je vybudovaná hlavná pešia komunikácia. Po jej celom úseku sú namontované lavičky a smetné koše. Oddych ponúkajú aj altánky. Deti čaká pestrý detský svet – preliazačky, hojdačky, šmýkačky. Pre odvážnejších je k dispozícii i lezecká stena. Nájdete tu tiež ihrisko pre bedminton i dva stoly pre pingpong. Široké využitie má aj multifunkčné ihrisko. Zacvičiť si môžu aj dospelí či seniori a to na posilňovacích zariadeniach. V parku je aj nových 14 osvetľovacích bodov. V rámci rekonštrukcie mesto zrekonštruovalo aj kaplnku. Dnes je tak opäť dôstojným miestom, kde sa ľudia môžu pomodliť, meditovať, či len tak rozjímať. Mesto aj týmto projektom chcelo vytvoriť príjemné miesto, kde sa ľudia budú stretávať, deti šantiť a všetci sa sem budú radi vracať. Prostredie obklopené stromami, rôznymi kvetmi či kríkmi je kusom prírody v meste.

Park Hôrka

Park Hôrka

Deň ZEME

Zamestnanci mestského úradu aj tento rok podporili ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na vplyv znečisťovania životného prostredia DEŇ ZEME. Tak ako uplynulé roky aj tento rok vyhrnuli rukávy, vzali vrecia na odpad a šli čistiť mesta. Pripojili sa žiaci miestnych základných a materských škôl, zamestnanci Podniku verejno-prospešných služieb, Mestského kultúrneho strediska, Mestskej polície. Čistilo sa samotné mesto, prímestské lesy a chodníčky, vysádzala sa zeleň. Tento rok sa podarilo vyzbierať cca 750 kg odpadu. Aj touto aktivitou chceme prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu. Ešte stále mnohí zabúdajú, že my ľudia sme závislí na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje a tieto dary nie sú nevyčerpateľné.

Deň ZEME

Deň ZEME

BIO kúpalisko KRTKO

Mesto Veľký Krtíš sa môže chváliť tým, že je prvým mestom v rámci Slovenska, kde ste mohli navštíviť a samozrejme dodnes môžete, prvé verejné bio kúpalisko. Bio kúpalisko KRTKO je jedinečné kúpalisko, v rámci ktorého sú vybudované biotopy vyzerajúce ako prirodzené prírodné jazerá. Chváli sa titulom BIO, pretože jemu podobnú vodu nenájdete v umelo vybudovaných bazénoch, ale práve v prírodných jazerách. Na kúpalisku sa na čistenie vody nepoužíva chlór ani chémia, ale unikátny rastlinný biosystém. A keďže na dezinfekciu vody nie sú potrebné umelé čistiace prostriedky, šetrí sa životné prostredie. Aj vďaka tomu je návšteva Bio kúpaliska KRTKO jedinečná. Okrem bazénov tú nájdete aj ihrisko s množstvom preliezok, šmýkačiek a nafukovacích atrakcií, ktoré poteší všetky deti. Zahrať si môžete aj minigolf, či plážový volejbal.

BIO kúpalisko KRTKO

BIO kúpalisko KRTKO

Kompostéry

Veľkokrtíšski obyvatelia rodinných domov majú možnosť triediť aj bio odpad. Mesto Veľký Krtíš bolo úspešné v projekte ZHODNOCOVANIE BIO ODPADU V MESTE VEĽKÝ KRTÍŠ. A tak sa začiatkom júna zamestnanci mesta rozniesli kompostéry do rodinných domov. Obyvatelia túto novinku vítali a nová možnosť zhodnocovania bio odpadu sa im pozdáva.

Cieľom tohto projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a predchádzanie vzniku odpadov. Z predmetného projektu mesto zakúpilo 603 záhradných kompestérov. Projekt je spolufinancovaný EÚ. Nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa mestu v tomto prípade podarilo získať predstavuje 66.490 €. Celkové náklady sú 69.989 €. V najbližších dňoch by mali byť všetky kompostéry rozdané a tak obyvatelia rodinných domov vo Veľkom Krtíši si v novom kompostéry môžu pripraviť kompost do svojich záhrad.

Kompostér

Projekt Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia

Mesto Veľký Krtíš má v súčasnosti podanú aj žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Zhromažďovania dažďových vôd, jej využitie a likvidácia. Projekt rieši vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Veľký Krtíš, v areáli 3 základných škôl, 4 materských škôl a budovy mestského kultúrneho strediska. Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení za účelom zadržiavať a zhromažďovať zrážkovú vodu v mieste spadu do retenčných nádrží, odvádzať a využiť ju na zavlažovanie vybudovaných parkových plôch – dažďových záhrad a vybudovanie vsakovacích objektov na odvádzanie prebytočnej vody po podpovrchových vrstiev pôdy. Vybudovaním retenčných nádrží sa dosiahne výrazná eliminácia rizika výskytu povodní v intraviláne mesta. Projekt by sa mal začať realizovať v marci 2020 a jeho trvanie je naplánované na dobu 6 mesiacov. Po realizácii projektu sa v meste Veľký Krtíš vyriešia problémy súvisiace s rapídnou zmenou klímy a mesto týmto projektom nasleduje vyspelé krajiny Európskej únie v plnení cieľov Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy.

Mesto Veľký Krtíš je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre