Organizácia zodpovednosti SEWA sa okrem svojej hlavnej činnosti – teda zabezpečovania zberu a ekologickej recyklácie elektroodpadu a použitých batérií z elektropredajní, firiem, inštitúcií, škôl a obcí – venuje aj vzdelávaniu a šíreniu environmentálnej osvety medzi deťmi a mládežou. Prostredníctvom obľúbených a úspešných eko-výchovných projektov sa deti, pedagógovia a rodičia dozvedia, ako nakladať s komunálnymi odpadmi s čo najmenšími negatívnymi dopadmi na životné prostredie.

Projekty pre školy

Vymeňte elektro za lopty!

Úspešný projekt pre školy a vzdelávacie inštitúcie na území celého Slovenska odštartoval v roku 2014. V rámci projektu sú školy odmeňované za odovzdané množstvá elektroodpadu a použitých batérií rôznymi športovými potrebami. Cieľom projektu je rozvíjať eko-návyky žiakov a študentov v oblasti správneho nakladania s odpadmi a vysvetľovať im, prečo je dôležité nakladať s elektroodpadom environmentálne priateľským spôsobom.

V spolupráci so školami SEWA v rámci projektu v priebehu rokov 2014 – 2018 vyzbierala viac ako 267 ton elektroodpadu. Zapojeným školám spoločnosť rozdala takmer 790 kusov športových lôpt a 370 kusov ostatných športových potrieb. Zelený certifikát za pozitívny prístup k životnému prostrediu v oblasti triedenia odpadov a sériu audio nahrávok Nehádžme všetko do jedného vreca získalo 424 škôl a vzdelávacích inštitúcií.

zdroj: SEWA

Zbierame použité batérie so Šmudlom!

Už od roku 2017 sa cez hry a zážitky škôlkari spolu s kamarátom Šmudlom učia, ako správne nakladať s použitými batériami z ich obľúbených hračiek. Deti sa potom s rodičmi rozprávajú o tom, čo všetko je možné zo starých batérií opätovne vyrobiť a prečo je dôležité, aby ich vyhadzovali do správnych nádob. Za vyzbierané batérie čaká škôlkarov zábavná odmena. SEWA, a.s. v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE ponúka projekt škôlkarom v BratislavskomTrnavskom kraji, v meste Nitra a v blízkom okolí.

Projekt v číslach (2017 – 2018):

  • do projektu sa zapojilo 152 materských škôl
  • so Šmudlom sa vzdelávalo viac ako 5 500 detí
  • do zberu použitých batérií sa zapojilo takmer 15 000 detí
  • deti vyzbierali 10,5 ton použitých batérií

autor: Mgr. Miroslava Šárová

ElektroOdpad – Dopad

V septembri 2019 odštartuje 3. ročník rovesníckeho vzdelávania na základných a stredných školách, ktoré prebieha v spolupráci s neziskovou organizáciou ŽIVICA. Žiaci a študenti získavajú v rámci prednášok nové informácie o životnom cykle elektrospotrebičov od ich výroby až po ekologickú recykláciu a spolu hľadajú riešenia ako prispieť k ochrane životného prostredia. Získané poznatky posúvajú ďalej v rámci svojej školy a blízkej komunity cez rovesnícke vzdelávanie.

Do projektu sa počas dvoch školských rokov zapojilo 22 základných a stredných škôl, ktoré spolu vyzbierali takmer 24 ton elektroodpadu.

zdroj: SEWA

SEWA je partnerom festivalovej Tour Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre