General Trading Gate, s.r.o., založená v roku 2001 je moderná a neustále sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dodávky potrubných systémov ako aj ďalších komponentov do plynárenského, chemického a petrochemického priemyslu, ale i energetiky či stavebníctva.

Zdroj: pixabay.com

Vo vzťahu k zákazníkovi sa snažia byť prvotriedni dodávatelia nielen z pohľadu vysokej kvality a šírky ponúkaného sortimentu, ale aj úrovňou poskytovaných služieb. Pri predpoklade definovania a preskúmania potrieb zákazníka sú pripravení vytvoriť riešenia smerujúce k jeho maximálnej spokojnosti, kde prioritou sa stáva kvalita, spoľahlivosť a flexibilita. Celý tento proces je vnímaný ako súčasť kolobehu, kde i firma GTG na určitom stupni vystupuje ako zákazník, ktorý má na dodávateľa z hľadiska z kvality tovaru a poskytnutej služby tie najvyššie očakávania a aj preto pre zákazníkov zabezpečujú materiál  domácich, ale i zahraničných zdrojov.

Neodmysliteľnou súčasťou firemnej činnosti je sledovanie spätnej väzby – spokojnosti zákazníka s dodávanými výrobkami a poskytovanými službami, prípadne vyvodenie nápravných opatrení a následných preventívnych činností. 

General Trading Gate, s.r.o. záleží na bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov, ochrane životného prostredia, kvalite výrobkov a služieb. A aj preto podporujú Ekotopfilm – Envirofilm tour, za čo im ďakujeme. 

Komentáre