SPRIEVODNÝ PROGRAM ČO URČITE ZABAVÍ

Je obohatením filmového programu vo forme prezentácií, workshopov, diskusií, promo-stánkov a výstav. Našou snahou je umožniť lokálnym organizáciám, t.j. občianskym združeniam, firmám, prezentovať svoje poslania, aktivity a činnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja.

NATUR-PACK A JEHO EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM

Žiaci základných a stredných škôl sa dozvedia nové, interaktívne a cenné informácie od spoločnosti NATUR-PACK, ktorá považuje environmentálnu výchovu za obzvlášť dôležitú a neoddeliteľnú súčasť ochrany prírody a životného prostredia. Cieľom ekovýchovného programu NATUR-PACKu je hravou a zážitkovou formou pomôcť deťom pri vytváraní pozitívneho vzťahu k prírode a zodpovedného správania sa k životnému prostrediu a to prostredníctvom správneho triedenia komunálneho odpadu. Súčasťou vzdelávacích aktivít budú aj vedomostné súťaže s mobilnou aplikáciou Green Bin, ktorá od roku 2016 pomáha verejnosti pri správnom triedení jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (sklo, papier, plast, kovy, elektroodpady, batérie, lieky, drobný stavebný odpad).

ZO SEMIENKA STROM A LES

DB Schenker s Lesmi SR privezú zaujímavé informácie so živými stromčekmi do mesta. Deti sa dozvedia, aký je rozdiel medzi prirodzenou a umelou obnovou lesa, čo je to výchova lesa, ako sa pestujú stromy, čo potrebujú k svojmu rastu, ako sa získavajú semienka a napríklad aj to, koľko stromov a ako rýchlo by sme museli vysadiť, aby sme vykompenzovali celosvetovú produkciu CO2. Aby bolo učenie aktívnym procesom, overia si deti svoje vedomosti aj v zábavnom kvíze a na záver dostanú ako darček sadenice stromčekov, ktorú si následne bude môcť zasadiť na ľubovoľnom mieste a sledovať ako rastie.

ENERGIA PRE ŽIVOT

Slovenské elektrárne pripravia pre žiakov najhorúcejšie informácie zo sveta energie, výroby elektriny a tepla. Sú jeho najväčším výrobcom a preto sú tí najkompetentnejší pre zdielanie ich skúseností a zaujmavostí. V súlade s princípmi udržateľného rozvoja realizujú svoj dlhodobý program Energia pre krajinu, v piatich oblastiach – nazvaných Energia pre kultúru, Energia pre šport, Energia pre vzdelanie, Energia pre prírodu a Energia pre život. Tieto sféry aktivít – energie, ktorými elektrárne podporujú rozvoj spoločenskej zodpovednosti, prezentujú svoje inovatívne aktivity v oblasti trvalej udržateľnosti mladej generácii, pre ktorú je svet energie veľmi zaujímavý, obohacujúci a zároveň inšpiratívny.