I. STUPEŇ (ZÁKLADNÉ ŠKOLY)

070         OBJÍMAČ STROMOV     US/6’     BEZ DIALÓGU

Hlboko v horskom lese nachádza osamelý tvor priateľa v podobe obrovskej sekvoje. Prichádza na to, že zmena je nielen prirodzenou ale i nevyhnutnou súčasťou života.

135         ZACHRÁŇME ZEM: AKUMULÁTOR SKAZY     CZ/14’     CZ ZNENIE

V hlavných úlohách agentov sa súrodenci Max a Žofia vydávajú na misiu zachrániť svet. Zloduch Extin nastraží špeciálnu, diabolskú batériu do kontajnera so separovaným odpadom a dúfa, že sa zrecykluje. Nové batérie, vyrobené s kúskom jej hmoty by potom poškodili prístroje a ohrozili tým ľudí. Agenti majú čo robiť, aby batériu v triedičke našli a včas zneškodnili. Pomôže im v tom ich kamarát, pomerne dopletený papagáj Hero. Diváci sa dozvedia o význame a systéme triedenia odpadu, hlavne batérií a ich následnom spracovaní.

202         UZAVRETÝ KRUH     US/2’     BEZ DIALÓGU

Sledujte cestu plastového vrecka zo zálivu až na otvorený oceán.

017         MÔJ STARÝ OTEC BOL ČEREŠŇA     RU/13’     SK DABING

Animovaný film pre deti. Chlapec rozpráva o tom, ako vníma život a smrť, v akom prostredí sa mu žije lepšie. Rovnako je to aj príbeh jeho výnimočného starého otca, ktorý dokáže počuť stromy dýchať a verí, že človek neumiera ak ho niekto miluje.

II. STUPEŇ (ZÁKLADNÉ ŠKOLY)

097         HON NA JEDNOROŽCA     US/9’     SK DABING

Animovaný film, v ktorom sa spája veda a legenda, aby vyrozprával príbeh o pytliactve a vyhynutí jednorožca, ktorý je alegóriou reálnych živočíchov. Je malým cvičením kritického myslenia s otázkou, aký by bol náš vzťah voči jednorožcovi, ak by bol skutočný? Je sviežim pohľadom na ochranu prírody a nášho vzťahu voči iným živým tvorom.

168         MEDVEĎ A ŠKOREC     SK/1’     SK ZNENIE

O tom, čo spojí medveďa a škorca pri hľadaní potravy.

209         NEVLASTNÉ DIEŤA MESTA A SNY Z ODPADKOVEJ HORY     IN/6’     SK DABING

Narozdiel od iných zberačov odpadkov z Odpadkovej hory, zbiera chlapec Devendra elektronický odpad z našich domovov a snaží sa z nich vyrobiť funkčné prístroje. Jeho inžinierske sny mu nedokážu zničiť ani karcinogéne plyny, ktoré sa z hory šíria.

135         ZACHRÁŇME ZEM: AKUMULÁTOR SKAZY     CZ/14’     CZ ZNENIE

V hlavných úlohách agentov sa súrodenci Max a Žofia vydávajú na misiu zachrániť svet. Zloduch Extin nastraží špeciálnu, diabolskú batériu do kontajnera so separovaným odpadom a dúfa, že sa zrecykluje. Nové batérie, vyrobené s kúskom jej hmoty by potom poškodili prístroje a ohrozili tým ľudí. Agenti majú čo robiť, aby batériu v triedičke našli a včas zneškodnili. Pomôže im v tom ich kamarát, pomerne dopletený papagáj Hero. Diváci sa dozvedia o význame a systéme triedenia odpadu, hlavne batérií a ich následnom spracovaní.

III. STUPEŇ (STREDNÉ ŠKOLY)

138         TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ     DE/2’     SK DABING

Krátky animovaný film o príbehu trvalej udržateľnosti, od začiatkov v 18. storočí až po celosvetové environmentálne konferencie dneška. Vysvetľuje jej dôležitosť pre našu budúcnosť.

111         VOLÁM SA EVA A JAROVECKÉ RAMENO SI NEDÁM     SK/15’     SK ZNENIE

Príbeh o nezmyselnej devastácii a záchrane Jaroveckého ramena je výpoveďou študentov Súkromnej strednej umeleckej školy animovanej tvorby. Dokumentárny film ,,Volám sa Eva a Jarovecké rameno si nedám’’ formou lyrického monologue apeluje na ľudské svedomie a potrebu ochrany prírody a jej spodných vôd – pitného zdroja nevyhnutného pre život nás všetkých.

161         NATURA 2000     SK/4’     SK ZNENIE

Natura 2000 – tento film nám priblíži význam, cieľ a poslanie sústavy chránených území označovaných ako Natura 2000. Dozvieme sa, z akých smerníc vychádza, koľko je v nej doposiaľ zahrnutých území európskeho významu a chránených vtáčích území na Slovensku.  Natura 2000 je príležitosťou ukázať, ako si aj my vážime hodnoty kultúrno-prírodného dedičstva našej krajiny a ako chránime a staráme sa o vzácne druhy rastlín a živočíchov  európskeho významu a ich biotopy.

212         AKO SA STAŤ VEGÁNOM: ALYSSIN PRÍBEH     US/4’     SK DABING

Krátky dokument zachytáva príbeh Alyssy ako a prečo sa stala vyznávačkou vegánstva.

201         ŽIJEME POD VODOU     DE/7‘     SK DABING

„Podmorskí” nadšenci, potápači a filmári z organizácie Jetlagged dávajú koralom novú šancu na život. Na ostrovnom raji Indonézie stavajú vážne poškodeným koralom umelé koralové útesy. Konštrukcie sú vybavené zvláštnosťou – elektrickým prúdom. Vďaka nemu rastú koraly rýchlejšie a sú zdravšie. Úspech projektu je skutočne prekvapujúci.