POZVÁNKA | 22.5. – 26.5.2016 hotel Tatra, Bratislava

2 kinosály: kapacita 200 a 100 miest

S deťmi pracujeme vyše 10 rokov a v tomto dlhom období sme mali možnosť osobne uvítať v našich kinosálach tisícky žiakov. Vďaka aktivite škôl a učiteľov majú žiaci možnosť zúčastniť sa nášho filmového festivalu a dozvedieť sa niečo nové, hodnotné a zmysluplné pre našu spoločnú budúcnosť v rámci tématiky trvalo udržateľného rozvoja.

Pre žiakov je pripravený kreatívny program – rozdelený na filmový a sprievodný. Filmový program obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.

Sprievodné aktivity odprezentujú deťom hravou, interaktívnou formou partneri festivalu priamo v kinosále po premietaní filmového programu. Tento rok sa žiaci môžu tešiť na…

Deti prichádzajú každý deň v skupinách v presnom čase v sprievode svojich učiteľov.

Každý blok trvá približne 60 minút a prebieha v nasledovnej forme:

  • Uvítanie detí (2 min)
  • Vyrozprávanie posolstva ochrany životného prostredia (3 min)
  • Filmový program (30 min)
  • Sprievodný program (30 min)
FILMOVÝ A SPRIEVODNÝ PROGRAM

.

Tešíme sa všetky deti a srdečne aj vás učiteľov a rodičov pozývame na filmový festival pre verejnosť, ktorý je taktiež pre všetkých zadarmo s bohatým, zaujímavým programom.

Kontakt: Daniela Šuhajová, e-mail: junior@ekotopfilm.sk