POZVÁNKA | 16.5. – 20.5.2016 Europa SC/Cinemax, Banská Bystrica

2 kinosály: kapacita 100 a 105 miest

S deťmi pracujeme vyše 40 rokov a v tomto dlhom období sme mali možnosť osobne uvítať v našich kinosálach tisícky žiakov. Vďaka aktivite škôl a učiteľov majú žiaci možnosť zúčastniť sa nášho filmového festivalu a dozvedieť sa niečo nové, hodnotné a zmysluplné pre našu spoločnú budúcnosť v rámci tématiky trvalo udržateľného rozvoja.

Pre žiakov je pripravený kreatívny program – rozdelený na filmový a sprievodný. Filmový program sa premieta priamo v kinosále s trvaním 30 min. a obsahuje inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom, myšlienkou rozprávajú mladej generácii posolstvá ochrany prírody, fauny, flóry, podpory ekológie a ochrany životného prostredia.

Sprievodné aktivity odprezentujú hravou, interaktívnou formou partneri festivalu po premietaní filmov, zaoberajúcimi sa eko a enviro témami vo forme prezentácií, hier a workshopov v interiéry (centrálnej zóne), exteriéry Europy SC a v Záhrade CNK. Tento rok sa žiaci môžu tešiť na príbehy o slovenskom vtáctve, na detské dopravné ihrisko, prezentáciu o mineráloch a iné témy.

Deti prichádzajú každý deň v skupinách v presnom čase v sprievode svojich učiteľov. O 08:30 prichádzajú žiaci ZŠ I.stupňa. O 10:00 žiaci II. stupňa a poslední prichádzajú na rad stredoškoláci o 11:30 hod.

Filmový blok pre žiakov I. stupňa ZŠ, čas od 08:30 – 9:00 hod

Filmový blok pre žiakov II. stupňa ZŠ, čas od 10:00 – 10:30 hod

Filmový blok pre žiakov III. stupňa SŠ, čas od 11:30 – 12:00 hod

Celkový program prebieha v tejto forme:

  • Uvítanie detí (2 min)
  • Vyrozprávanie posolstva ochrany životného prostredia (3 min)
  • Filmový program (30 min)
  • Sprievodný program mimo kinosály (záleží na rozhodnutí učiteľov a žiakov)
FILMOVÝ A SPRIEVODNÝ PROGRAM

.

Tešíme sa všetky Vaše deti a srdečne aj Vás učiteľov a rodičov pozývame na filmový festival pre verejnosť, ktorý je taktiež pre všetkých zadarmo s bohatým, zaujímavým programom.

Kontakt: Lenka Hamšíková, mobil:  +421 902 334 926, e-mail: junior@ekotopfilm.sk

TEŠÍME SA NA VŠETKY VAŠE DETI 🙂