Hlohovec môžeme zaradiť medzi mestá, ktorým záleží na ochrane a zachovaní zdravého životného prostredia. Zaujímavosťou je, že sa tu nachádza prírodná rezervácia Sedliská, ktorú miestni Hlohovčania poznajú skôr ako Poniklecovú lúčku na Soroši. Pomenovanie dostala podľa vzácnej rastliny – poniklecu veľkokvetého. 

Prírodná rezervácia Sedliská

Práve otvorenie náučného chodníka Sedliská bolo jednou zo sprievodných aktivít osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Hlohovci. Sedliská predstavujú jedinečný suchý a teplý biotop viacerých vzácnych rastlín a živočíchov. Výnimočnosťou je napr. masový výskyt spomínaného poniklecu a hlaváčiku jarného (tzv. žltý sosón). Fauna Sedlísk je zase jedinečná výskytom stepných druhov, ktoré sú typické pre teplé oblasti pri Stredozemnom a Čiernom mori. Žije tu veľké množstvo živočíchov, najmä hmyzu. Napríklad len denných motýľov bolo zaznamenaných 112 druhov. K typickým živočíchom územia patria aj naše najväčšie plazy – jašterica zelená a užovka stromová. V neposlednom rade toto miesto ponúka krásny výhľad na celý Hlohovec a okolitú krajinu. O význame lokality svedčí jej začlenenie do sústavy chránených území Európy NATURA 2000 v rámci územia európskeho významu.

Prírodná rezervácia Sedliská

Hlohovec patrí pod Trnavský samosprávy kraj, v rámci ktorého sa uskutočňujú rôzne eko aktivity mesta. Medzi známe environmentálne aktivity TTSK patrí napríklad organizovanie a vyhlasovanie víťazov súťaže ekologický čin roka. V roku 2015 bol v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) vyhlásený projekt Zo smetiska jazero plné života, ktorý realizovalo občianske združenie (OZ) Verešvárska Baňa v Červeníku (okres Hlohovec). Členovia víťazného OZ bodovali za to, že zveľadili miestny rybník a jeho okolie, ktorý sa pomaly menil na neresisko komárov a smetisko. Organizovali brigády zamerané na čistenie brehov a okolia, zbieranie odpadkov, orezávanie starých stromov, ktoré ohrozovali návštevníkov jazera, vyhrabávanie zhnitých listov z jazera, vytvorenie neresiska pre ryby a ostrovčeka pre divoké kačky.

OZ Verešvárska Baňa

Ak ste v Hlohovci ešte neboli, zavítajte tam spolu s naším festivalom 20. októbra. O dobrý program a príjemne strávený deň bude postarané. V Kine Úsmev Hlohovec vás budú čakať úžasné dokumenty z celého sveta a diskusia o špecifikách slovenskej divokej prírody. Tešíme sa na vás!

Zdroj: Ivan Krajčovič (TTSK)

Komentáre