Výrobný závod v Sučanoch intenzívne podporuje ochranu prírody, prispieva rôznymi aktivitami k čisteniu lesov, výsadbe stromov, znižovaniu množstva odpadov a k znižovaniu energetickej náročnosti výroby.

Zdroj: GGB

Za kľúčové GGB považuje strategické rozhodnutie z roku 2013, a to zaviesť systém energetického manažérstva podľa ISO 50001. Počas uplynulých 5 rokov sa GGB podarilo znížiť spotrebu energií o 40%. Boli identifikované kategórie energií s najvyššou spotrebou ako elektrina, plyn, voda, vodík a dusík. Prirodzene elektrická energia predstavovala najvyšší podiel. Aké boli hlavné aktivity pri znižovaní energetickej náročnosti výroby?

  •   Znižovanie únikov stlačeného vzduchu
  •   Úprava pracovných postupov pri ukončovaní práce na stroji
  •   Výmena osvetlenia
  •   Budovanie povedomia o šetrení energiami
  •   Montáž meračov spotreby energie na kľúčových strojov
  •   Presuny výroby na stroje s nižšou energetickou náročnosťou
  •   Nákup nových, energeticky úspornejších strojov

A toto nie je všetko. Keďže GGB je firma, ktorá vysoko oceňuje kreativitu, inovatívnosť a jedinečnosť či už v myslení alebo konaní, oceňuje u zamestnancov angažovanosť v oblasti trvalého zlepšovania. Jedným zo zlepšovákov bol aj projekt „Eko kosačiek“, ovečky nahradili klasické kosenie v areáli závodu.

Zdroj: GGB

V budúcnosti plánuje firma GGB pokračovať oblasťami obnoviteľných zdrojov a zelenými energiami.

GGB je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre