Nový ročník festivalu privítal i predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba

„Milí (eko)priatelia,

máme pred sebou ďalší, v poradí už 45. ročník filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, čo svedčí nielen o skvelých schopnostiach usporiadateľov festivalu, ale najmä o aktuálnosti tém, ktorým sa festival dlhé roky venuje.

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

K témam o negatívnych dôsledkoch znečisťovania životného prostredia a devastácii prírodných zdrojov sa môžeme postaviť buď ľahostajne alebo kriticky. Voľba je na každom jednom z nás. Zodpovednosť však ponesieme všetci.

Bratislavský samosprávny kraj a jeho obyvatelia sa jasne prihlásili ku koncepciám udržateľnosti rozvoja a ochrany prírody. Nie sme však pasívni prijímatelia opatrení, pretože ochrániť prírodu, a teda aj nás samotných, môžeme len cez ich účinné zavádzanie do praxe. Na ostatnom marcovom zasadnutí Zastupiteľstva BSK bola prijatá Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier na území BSK. V skratke ide o snahu dosiahnuť takú úroveň environmentálneho vzdelania u študentov škôl, ale aj širokej verejnosti, aby každý obyvateľ vedome prispieval svojim šetrným správaním sa k prírode a prírodným zdrojom k trvalo udržateľnému rozvoju. Takzvané ekocentrá budú slúžiť na výchovu v oblasti ochrany životného prostredia pre zvýšenie environmentálnej gramotnosti obyvateľstva a zároveň budú poradňami pre praktické využitie vedomostí v praxi. Okrem tohto sme napríklad nahradili chemickú likvidáciu komárov pri ich premnožení, voči ktorej si tento hmyz vybudoval rezistenciu a ukázalo sa, že negatívne vplýva aj na zdravie človeka, baktériou TBi, ktorá je prírodného pôvodu, likviduje komáre a vzhľadom na jej netoxicitu je možné ju použiť v oblasti akéhokoľvek vodného zdroja. Je toho veľmi veľa, čo sa snažíme našej prírode „vrátiť“, no z tohto miesta Vám v prvom rade želám všetkým obohacujúci filmový zážitok z festivalu a teším sa na to množstvo výziev, ktoré nám tento ročník prinesie.“

Ďakujeme pánovi Drobovi za povzbudzujúce slová a tešíme sa na jeho osobnú účasť na festivale.

Komentáre