Senec, 22. september 2016 – Senec sa stal už po druhýkrát partnerom regionálnej tour Ekotopfilm – Envirofilm, Medzinárodného filmového festivalu zameraného na témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom. Prehliadku vybraných víťazných filmov budú môcť Senčania vidieť 3. októbra v kine Mier. Vstup je zdarma.

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm (ďalej len „Ekotopfilm – Envirofilm“) má takmer polstoročnú tradíciu. Na území bývalého Československa sa po prvýkrát uskutočnil už v roku 1974 a v máji tohto roku sa konal jeho 43. ročník. Počas jedného týždňa priniesol viac ako 100 filmov z celého sveta, bohatý sprievodný program tematických prezentácií, workshopov a diskusií. V poslednom ročníku sa na ňom zúčastnilo 35 spíkrov a  viac ako 17 000 návštevníkov.

Regionálna tour festivalu Ekotopfilm – Envirofilm je celoročný projekt a jeho cieľom je priniesť do regiónov Slovenska najlepší výber filmov z aktuálneho ročníka. „Senec je jedným z prvých miest, kde štartujeme naše regionálne festivaly a v spolupráci s mestami a samosprávami celkovo plánujeme navštíviť 50 slovenských miest,“ hovorí Peter Lím, generálny riaditeľ festivalu Ekotopfilm – Envirofilm a dodáva: „Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Preto je dôležité prinášať tieto témy zrozumiteľne, atraktívne a zábavne čo najširšiemu publiku do všetkých regiónov. Verím, že pre ľudí zo Senca a okolia, charakteristického svojou krásnou prírodou bude festival zaujímavý a motivujúci. Tešíme sa na každého milovníka prírody.

Festival uvítal aj viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský: „Teším sa, že môžeme v Senci opäť privítať tentoraz už 2. ročník festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM – ENVIROFILM.  Problematika životného prostredia nám je veľmi blízka, pretože Senec ako turistické mesto chce viesť svojich obyvateľov k tomu, aby si vážili prostredie, v ktorom žijú. A preto srdečne pozývam všetkých Senčanov, pozrieť si skvelé filmy s environmentálnou tematikou, vstup je voľný.

Ekotopfilm – Envirofilm sa bude konať v kine Mier v pondelok, 3. októbra. Jeho program začína doobeda Junior festivalom, ktorý je určený žiakom a študentom základných a stredných škôl. Festival pokračuje večerným programom určeným pre širokú verejnosť. Popri premietaní piatich víťazných filmov je pripravená aj zaujímavá diskusia s názvom Odpady – boli, sú  budú – čo s nimi ďalej? „Prinášame tému, ktorá sa zameriava na tvorbu odpadov vo svete a na Slovensku. Priblíži nakladanie s odpadmi, ich separáciu a recykláciu, ako aj rozličné formy environmentálneho vzdelávania z oblasti odpadov. Žiaci a študenti sa tak dozvedia zaujímavou formou informácie ohľadne odpadov, aké množstvo sa vyprodukuje na Slovensku, na obyvateľa a v meste Senec. Zároveň sa dozvedia, aké typy odpadov sa bežne tvoria každý rok, ako sa s nimi nakladá a kde sa v súčasnosti nachádza Slovenská republika. Prezentácia bude smerovaná na ukážku ekologického nakladania s odpadmi a environmentálnu výchovu detí a mládeže“, povedal hosť diskusie Peter Krasnec, generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, ktorá festival do mesta Senec prináša.

Vstup na festival je ZDARMA.

Komentáre