„Ekologický čin roka“ je súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj už od roku 2011. Súťaž vznikla  na podnet predsedu TTSK Tibora Mikuša. V tomto roku sa uskutočnil už šiesty ročník. Trnavský samosprávny kraj touto iniciatívou deklaruje svoj záujem o životné prostredie, ale najmä oceňuje aktivity škôl, materských škôl, občianskych združení či jednotlivých občanov, ktoré prispievajú k nášmu krajšiemu a čistejšiemu okoliu.

Náučný chodník v Seredi

Každoročne sa do súťaže zapojí množstvo projektov, z ktorých hodnotiaca komisia vyberá tie najlepšie. Pri hodnotení sa prihliada na viacero kritérií, ako napríklad množstvo zapojených účastníkov, environmentálny význam projektu, jeho výchovný a vzdelávací aspekt, či samotná udržateľnosť. Počet zapojených projektov sa každým rokom mení. Po minuloročnej rekordnej účasti sa nám v tomto ročníku zapojili štyri projekty. Ich nižší počet však vyvážila obetavosť, vynaložená práca, snaha a množstvo času, ktoré účastníci projektov vložili do ich realizácie.

Na prvom mieste sa umiestnil projekt dobrovoľníckej skupiny Dobrovoľný občasný zber odpadkov rukami Hlohovec s názvom „Smeťozbery“. Druhé miesto patrí projektu  Základnej školy s materskou školou Dolné Orešany  s názvom „Revitalizácia vodného toku v blízkosti školy“. Tretie miesto komisia udelila dvom projektom: projektu Rodičovského  združenia Jesenčatá pri MŠ Komenského – B Sereď s názvom „Život živej planéty“ a Obchodnej akadémii Veľký Meder s názvom „Vychovajme novú „zelenú“ generáciu“.

Sadenie líp

Tieto projekty boli významné najmä svojim výchovným a vzdelávacím aspektom. Je nesmierne dôležité budovať povedomie o životnom prostredí u našich mladých ľudí, tiež cit a zodpovednosť pre svoje okolie a prírodu. V oboch projektoch sa pedagógom ako aj rodičom podarilo preniesť na deti a mládež nie len vedomosti o životnom prostredí a jeho ochrane, ale najmä túžbu a snahu osobne sa podieľať na ochrane a skrášľovaní kraja, v ktorom žijeme.

Keďže súťaž „Ekologický čin roka“ sa časom stala v tomto kraji tradíciou, vyhlásil podpredseda Trnavského samosprávneho kraja pán Zdenko Čambal pri príležitosti „Svetového dňa životného prostredia“ 5. 6. 2017 nový ročník súťaže.

A ako ste na tom vy, milí čitatelia? Spravili ste nejaký ekologický čin a prispeli k ochrane životného prostredia? Dajte nám vedieť 🙂

Komentáre