Európsky parlament  definoval udržateľný rozvoj ako “zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v medziach kapacity ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre súčasné a budúce generácie”. Práve človek je chodiaci ekosystém, a tak si nevieme predstaviť aktuálnejšiu a naliehavejšiu tému, ktorú prinášame v spolupráci s OZ Ženské kruhy a OZ Slovenské duly na festival Ekotopfilm – Envirofilm prostredníctvom filmu Mikropôrod a prednášky Ekológia bytia, ktorá odznie na festivale Ekotopfilm v Košiciach 20. októbra, v Žiline 11. novembra a v Prešove 30. novembra.

Film Mikropôrod prináša verejnosti výsledky aktuálnych výskumov svetových vedeckých kapacít, ich poznanie z dobrodružnej výskumnej cesty, na ktorú sa vydali s otázkami – kto naozaj my ľudia sme a ako sme ako živočíšny druh mohli tak rýchlo podľahnúť ochoreniam. V priebehu posledného storočia sa ekosystém človeka dostal do ohrozenia. Prišli sme o tretinu diverzity imunite a zdraviu prospešných mikróbov, o 1/3 sa zredukoval mikrobióm človeka.

zdroj: pixabay.com

Ukazuje sa, že za nárastom ochorení, ktoré poznáme pod názvom “civilizačné” (napr. astma, cukrovka, celiakia, niektoré druhy rakoviny a duševné choroby) nie sú len fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, nevhodná strava a nedostatok pohybu, ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia.

Odkiaľ pochádza náš mikrobióm? Ukazuje sa, že už v maternici je dieťa osídľované niektorými kolóniami baktérií. Hlavné osídlenie nastáva počas pôrodu a bezprostredne po ňom. Nesprávnymi pôrodníckymi postupmi a spôsobmi akými zaobchádzame s novorodencami vytvárame generácie detí s poškodeným imunitným systémom.

Prednášku bude viesť Zuzana Bajkaiová z OZ Slovenské duly, zdroj: duly.sk

Všetko to začína pôrodom.  Týka sa to nás všetkých, rovnako žien, rovnako mužov, aj detí. Je dôležité, že zachraňujeme lesy, rieky, prírodné bohatstvo, alebo pamiatky. Ale rovnako dôležité je zachrániť človeka.  Zamerajme teda pozornosť na pôrod cez sklíčko mikroskopu. Je potrebné vrátiť sa na začiatok, tam nájdeme dôležité odpovede, ktoré si kladieme v súvislosti s budúcnosťou ľudstva.

Príďte sa inšpirovať filmom Mikropôrod a prednášku s názvom Ekológia bytia na filmový festival do Košíc, vo štvrtok 20. októbra, do Žiliny, v piatok 11. novembra, do Prešova v stredu 30. novembra.

Film Mikropôrod premietame v Košiciach o 17:25, prednáška nasleduje hneď po premietaní filmu, o 18:25. V Žiline premietame film Mikropôrod 17:35, prednáška začína 18:35. V Prešove premietame o 17:35, prednáška nasleduje hneď po filme. Tešíme sa na vás!

Komentáre