Opäť navštívime pre nás doposiaľ ,,neprebádaný kút“ Slovenska, teda miesto kde s festivalom zavítame po prvýkrát. Zisťovali sme, aké aktivity vyvíja mesto Galanta v záujme ochrany životného prostredia.

Okrem riešenia kvality životného prostredia v meste sa Galanta s podporou Trnavského samosprávneho kraja stará aj o výchovu v environmentálnej oblasti. Veľkou zaujímavosťou je EKO-mapa Trnavského samosprávneho kraja, ktorú vytvorili študenti. Na nej možno nájsť biofarmy, náučné chodníky, školy, zberné dvory odpadu, chránené stromy, biopotraviny, opravy, servisy, cyklotrasy, parky, kompostárne, alternatívne elektrárne a ďalšie dôležité informácie o okresu Galanta a o iných mestách kraja.

Logo eko mapy

Všetky tieto zelené miesta spoznávali a mapovali študenti 10 stredných škôl v Trnavskom kraji v rámci projektu Školy tvoria EKO-mapu Trnavského samosprávneho kraja. Spoločne zmapovali 220 miest. Tipy na „eko“ body posielala aj trnavská verejnosť a svoju prácu urobilo aj Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré projekt koordinuje. Výsledok spoločnej práce je viac ako 350 bodov na EKO-mape a tento počet stále narastá. Študentom sa projekt páčil. Mapovali najmä počas hodín zemepisu a environmentálnej výchovy.

Eko výstava Galanta

Mesto taktiež oslavuje Deň Zeme, v rámci ktorého organizuje výtvarnú súťaž „Zem je pre ľudí“ a premieta filmy s ekologickou tématikou. Pozitívny vzťah k životnému prostrediu potvrdilo aj mesto Galanta, keď v spolupráci s TTSK opäť vysadilo lipku v areáli Strednej odbornej školy obchodu a služieb.

Slávnostné sadenie lipy

Do zelených aktivít sa zapájajú sa aj domovy sociálnych služieb – v Košútoch (okres Galanta), ktoré pripravujú pravidelné akcie súvisiace s ochranou životného prostredia. V rámci ergo terapeutických podujatí pripravili Deň životného prostredia, Deň Zeme, realizovali Hobby záhradku v areáli domova. 

Deň Zeme

TTSK taktiež podporilo rad aktivít združení a organizácií z okresu Galanta, napríklad Mestské kultúrne stredisko Galanta, občianske združenie PRO MACHED z Veľkej Mače, Združenie maďarských rodičov na Slovensku z Galanty, RZ Jasenčatá zo Serede,  ZO Csemadok Galanta, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, Spojenú školu zo Sládkovičova, obec Kráľov Brod, Dom Matice slovenskej z Galanty a ďalšie, ktoré mali vo svojom programe environmentálne aktivity.

Mesto Galanta sa rozhodlo podporiť aj festival Ekotopfilm – Envirofilm, za čo pekne ďakujeme a  odvďačíme sa skvelým programom 😉

Komentáre