S festivalom navštívime mesto Nové Zámky. 3. novembra prichádzame do Domu kultúry, kde prinášame lákavý program.

Podujatie privítal aj primátor mesta Nové Zámky – Otokar Klein. „Ctení návštevníci festivalu Ekotopfilm Envirofilm 2017 v Nových Zámkoch sme radi, že aj mesto Nové Zámky bolo opäť oslovené v rámci projektu Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm Envirofilm 2017 k spolupráci a môžeme tak 3.novembra 2017 v novozámockom Dome kultúry cez filmy zamerané na enviromentálnu výchovu a sprievodné programy sprostredkovať našej mládeži ako aj širokej verejnosti myšlienky trvalo udržateľného spôsobu života a ochrany životného prostredia. Želám festivalu, jeho organizátorom hladký a úspešný priebeh. Účastníkom – divákom festivalového programu mnoho užitočného poznania a možno i zamyslenia sa nad našim správaním k životnému prostrediu a prírode. Srdečne pozývame všetkých, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú a budú žiť naše ďalšie generácie.“

Poobedný program pre verejnosť začíname o 16:00 filmom vhodným aj pre rodiny s deťmi režiséra Erika Baláža ŽIVOT V OBLAKOCH, ktorý zachytáva krásu divokej slovenskej prírody.

Všetci radi jeme. Milujeme kuchárske programy v televízii, časopisy o varení a blogy o dobrom jedle. Ale ako je to možné, že takmer 50% nášho jedla končí ako odpad? Príďte si pozrieť dokumentárny film o 17:00 s názvom DOJEDZ TO: PRÍBEH O PLYTVANÍ JEDLOM, ktorý je výchovný a zároveň „chutne“ zábavný.

Okrem filmov vám, milí návštevníci, prinášame aj program „mimo plátna“, kde sa spoločne dozvieme, ako zvýšiť úroveň recyklácie na Slovensku, teda aj priamo v Nových Zámkoch. Nakladanie s odpadmi zrkadlí úroveň našej kultúry. Efektivitu ovplyvňuje okrem dobre fungujúceho systému aj uvedomelosť a kultúrna vyspelosť občanov. Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Recyklujeme žalostných 12% odpadu, zvyšok končí na skládkach. Európskym priemerom je 34% (2014). Ako vieme na Slovensku toto číslo spoločnými silami zvýšiť? A ako sú na tom Nové Zámky, čo sa týka triedenia zložiek komunálneho odpadu, oproti zvyšku Slovenska? Nielen o týchto témach nám príde o 18:00 porozprávať Ľubomír Augustín zo spoločnosti Reclay Slovensko.

Ľubomír Augustín

Ľubomír je konateľom poradenskej spoločnosti, ktorá sa dlhodobo zaoberá odpadovým hospodárstvom, v posledných 2 rokoch i uplatňovaním tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V rámci medzinárodnej skupiny Reclay má možnosť porovnávať fungovanie triedeného zberu zložiek odpadu i v susedných krajinách ako sú Rakúsko, Česko, Nemecko. V diskusii sa zameria na dôvody zaostávania SR v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov i k niektorým bariéram, ktoré tento stav spôsobujú.

Po diskusii nekončíme, pokračujeme opäť filmovým programom. O 19:00 premietame dokument SPOMAĽOVANIE RÝCHLEJ MÓDY, ktorý nám prezradí,  aký vplyv majú šaty, ktoré nosíme, na našu planétu. Ukážeme vám aká je BUDÚCNOSŤ NAŠICH MIEST a vo filme GANGA: SVÄTÁ (ZNE)SVÄTENÁ RIEKA sa pozrieme na príbeh rieky, ktorú uctieva miliarda ľudí. 500 miliónov ľudí je na nej závislých. Je zdrojom života a inšpirácie, ako aj smrti, znečistenia a tragédie. 

Dúfame, že sme vás naším programom dostatočne navnadili a prídete nás pozrieť Novozámčania. Vstupné sa u nás neplatí! 🙂

Komentáre