Viac ako tridsať rokov pripravujú ochrancovia prírody, vedecké kapacity a Bratislavský samosprávny kraj projekt vyhlásenia Národného parku Podunajsko, ktorého finálnu podobu dostane na stôl Ministerstvo životného prostredia SR začiatkom budúceho roka.

Zvýšiť informovanosť a podporu verejnosti o tomto unikátnom projekte ochrany podunajskej prírody je kľúčová, preto sme sa tejto téme rozhodli venovať aj my. Prostredníctvom našej Ekotopfilm Envirofilm tour prinášame práve do Malaciek veľkú diskusiu o iniciatíve vzniku nového národného parku na Slovensku.

Zdroj: cestovnyinformator.sk

Festival v Malackách sa bude konať v kine Záhoran v stredu, 7. decembra. Program začíname ako už zvyčajne doobeda Junior festivalom, ktorý je určený žiakom a študentom základných a stredných škôl.

Od 17.00 hod. pokračujeme večerným programom určeným pre širokú verejnosť. Začíname filmom AKO SA ZRODIL PRALES. Film nám odhaľuje veľmi zložité partnerské vzťahy medzi rastlinami, hmyzom a živočíchmi, ako aj evolučnú kreativitu a inteligenciu stromov. Úžasné zábery nás prenesú hlboko do odľahlých lesov rakúskeho národného parku Kalkalpen.

.

Veľká diskusia s veľkou témou – NÁRODNÝ PARK PODUNAJSKO bude prebiehať od 18:00 do 19:15 hod. Návštevníci sa v diskusii stretnú s azda najväčšími odborníkmi a iniciátormi, ktorí majú k téme čo povedať. Môžu si prísť vypočuť viacerých spíkrov, medzi nimi napríklad aj spomínaného Jaromíra Šíbla, známeho environmentalistu a iniciátora projektu v 80. rokoch Mikuláša Hubu, ale aj zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja.

Zdroj: Bratislavská župa

Po diskusii pokračujeme filmovým program a o 19:20 hod. vás pozývame na film MIKROPÔROD, kde sa dvanásť svetových vedeckých kapacít pozerá cez mikroskop na pôrod celkom iným spôsobom. Ozrejmujú dôležitosť nášho mikrobiómu, triliónu baktérií, ktoré obývajú naše telo. Film odhaľuje najnovšie výskumy, ktoré tvrdia, že existuje veľmi úzke okno na optimálne „zasiatie a vyživenie“ mikrobiómu novorodenca.

.

Do problematiky lynčovania bornejských nížinných pralesov nás zavedie film s názvom ULIN a po ňom sa s vami rozlúčime posledným filmom JEDOVATÉ PODOZRENIE.

Teší nás, že festival víta aj primátor mesta Malacky Juraj Říha: „Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších tém dneška. V Malackách o nej nielen hovoríme, ale aj konáme. Zrevitalizovali sme sídlisko Juh a časť lesoparku. Pri rekonštrukciách ciest sme pamätali aj na cyklistov, či už značením alebo cyklokoridormi a máme vypracovaný ucelený plán cyklistickej dopravy. Staráme sa aj o skládky a čisté prostredie. Naše deti zo skautského oddielu a Centra voľného času pravidelne čistia lesy v okolí mesta. Vďaka zapojeniu sa do projektu Odkaz pre starostu máme prehľad o všetkých čiernych skládkach, ktoré operatívne odstraňujeme. A to nie je všetko. Začali sme nahrádzať staré sodíkové výbojky vo verejnom osvetlení modernými LED. Aktuálne pripravujeme projekt kompostárne, kde budeme zhodnocovať bioodpad.“

.

Takže Malacky, tešíme sa na vás! a nezabúdajte, že u nás sa za vstup neplatí 🙂

Komentáre