Správanie sa mladej generácie je vizitkou stavu celej spoločnosti. Bohužiaľ práve u detí a mládeže naplnenej teoretickými vedomosťami chýba v súčasnosti trvalý vzťah k prírode, lesu a životnému prostrediu. Jednou z dôležitých aktivít na opätovné vybudovanie pozitívneho vzťahu verejnosti, najmä mladej generácie k lesu, ktorú propagujú Lesy SR š. p., je lesná pedagogika. Lesná pedagogika je najjednoduchšou cestou lesníkov, ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa a funkcie lesného hospodárstva. Umožňuje poznávanie a vnímanie prírody všetkými zmyslami práve formou zážitkového učenia a hier v lese.

Zdroj: semenoles.sk

Odštepný závod (OZ) Semenoles so sídlom v Liptovskom Hrádku je špecializovaný odštepný závod Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. Jednou z jeho činností je zabezpečenie zberu, lúštenie, krátkodobé a dlhodobé skladovanie semena, vytváranie optimálnych zásob semena a predsejbová príprava semien. Obhospodaruje 11 škôlkárskych stredísk lokalizovaných na území Slovenska o výmere 200 ha produkčnej plochy. Škôlkarske strediská sa špecializujú v produkcii voľnokorenných a krytokorenných sadeníc lesných drevín. Umiestnenie lesných škôlok zaručuje vhodnosť sadeníc do všetkých klimatických podmienok v rámci SR. Ročná produkcia je 21 mil. sadeníc, z čoho 70% vysadia Lesy SR a 30 % sa expeduje externým odberateľom.

.

OZ Semenoles sa v rámci lesnej pedagogiky bude už štvrtý rok zúčastňovať sprievodného programu v rámci Junior festivalu. Minulé roky sa deti zábavnou súťažnou formou naučili, čo je to les, aký má pre nás význam, ako semená a šišky zbierame, čo je ukryté v semienku, čo je to prirodzená a umelá obnova lesa a ako a kde sa stromčeky pestujú, spoznali niektoré zvieratká, stromy a ich plody. Tí, čo sa najviac zapájali, hrdo odchádzali s papierovým lesníckym klobúkom na hlave a drobnými odmenami. A hlavne s úsmevom  na tvári, lebo sa trochu blysli pred ostatnými deťmi, ktoré sedeli v kinosále. Pre stredoškolákov bol pripravený „zelený kvíz“, kde si otestovali svoje vedomosti o ríši stromov. Bonusom pre každú triedu bol stromček, ktorý si mohli zasadiť v areáli svojej školy.

.

Tešíme sa, že naša spolupráca pokračuje ďalej. Lesom ďakujeme za podporu festivalu a rozvíjanie environmentálnych vedomostí našich školákov.

Komentáre