Vo svojej domácnosti tvorí iba 4% zmesového komunálneho odpadu, snaží sa uplatňovať tzv. zero waste spôsob života. Čo to znamená a ako sa jej to darí, príde na festival Ekotopfilm – Envirofilm prezradiť a inšpirovať nás všetkých, Ivana Maleš, autorka niekoľkých koncepcií pre reformu odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, kde momentálne pôsobí. 

Ivana Maleš na festivale Ekotopfilm – Envirofilm v Bratislave

Žiť udržateľne znamená žiť zodpovedne v každom aspekte. Náš každodenný život má dopad na svet okolo nás. Míňajú sa nám zásoby zdrojov primárnych surovín, klimatické zmeny nás priamo zasahujú, potrebujeme sa začať správať inak – zodpovedne. Voči svojmu okoliu, voči okoliu iných a voči nám samým.

Analýza komunálneho odpadu organizovaná Inšitútom cirkulárnej ekonomiky

Ako svoje životné prostredie chrániť a ako ho čo najmenej negatívne ovplyvňovať pri každodenných činnostiach? Je možné žiť v meste, mať dom, auto, prácu, cestovať, pekne sa obliekať a pritom sa šetrne správať k životnému prostrediu? Prečo tvoríme odpady? Je možné žiť bez odpadov? Všetky otázky a mnohé ďalšie, ktoré máte jedinečnú možnosť osobne položiť, zodpovie Ivana Maleš.

Ivanine ukážky udržateľných alternatív – prírodná kozmetika, látkové vrecká na potraviny, ,,čapovaná“ drogéria

Ivana Maleš sa narodila v Novom Sade, Srbsku. V roku 1998 prišla na Slovensko študovať Environmentalistiku na PrifUK v Bratislave. V roku 2003 ukončila štúdium na Katedre krajinnej ekológie. 14 rokov sa venuje téme odpadového hospodárstva v súkromnej a najmä v komunálnej sfére. Žije v Bratislave, je vydatá, má jednu dcéru. Rada cestuje na nové miesta, číta knihy, má rada severské filmy a od detstva ju fascinujú sopky. O téme odpady bloguje na svojom blogu Nezmar.

Veľmi sa tešíme, že sa k nám Ivana pridá, aby dala návod nám všetkým, ako zodpovedne pristupovať k nášmu životnému prostrediu. Nenechajte si ujsť Ivanine inšpiratívne prednášky v rámci Ekotopfilm – Envirofilm Tour. Vstup je ZADARMO.

Komentáre