Cieľom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm je zvyšovanie environmentálneho povedomia ľudí. Poukazujeme na potrebu chrániť životné prostredie, lebo dnešné ekologické globálne problémy sú už dosť vážne na to, aby si ich všimol každý z nás. Iba zmenou nášho správania dokážeme byť trvalo udržateľní. Sme radi, že aj tento rok sa k nám prihovára Minister životného prostredia – Ing. László Sólymos, ktorý môže Slovensko svojimi rozhodnutiami posunúť a zlepšovať v otázke ochrany životného prostredia.

Som ministrom už viac ako rok. Počas neho sme čelili viacerým výzvam. Konštatujem, že to bol rok pracovne veľmi náročný, no zároveň aj veľmi pekný a inšpiratívny. Preto mi dovoľte, aby som v krátkosti pripomenul fakty a konkrétne kroky, ktoré v uplynulom roku definovali politiku, ktorú na Ministerstve životného prostredia presadzujeme.

László Sólymos – Minister životného prostredia

Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sme prispeli k úspešnej ratifikácii Parížskej dohody. Na domácej pôde bola schválená novela zákona o odpadoch, ktorá bola od začiatku pod našou gesciou. Rezort životného prostredia zároveň počas tohto obdobia predstavil iniciatívy pre zelenšie Slovensko. Vašej pozornosti určite neušla tá najúspešnejšia, ktorou je „Slovensko bez igelitiek“.  V tomto prípade bolo našou primárnou snahou, aby boli obchodné reťazce motivované k ochrane životného prostredia nielen z dôvodu prijatia nového zákona o odpadoch. Tie, ktoré sa rozhodli pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne, odmeníme nálepkou, ktorá tento ich prístup ocení. Takto sa aj verejnosť dozvie, ktorý predajca je „friendly“ k životnému prostrediu a ktorý nie je. V tejto téme ma veľmi tešia pozitívne ohlasy verejnosti. Nechcem však poľaviť, lebo je povinnosťou nás všetkých pristupovať k životnému prostrediu zodpovedne. V najbližšom období nás čakajú aktivity v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, aktivity zamerané na protipovodňové opatrenia a rovnako budeme pokračovať v likvidácií environmentálnych záťaží.

Za dôležitý faktor pri ochrane životného prostredia považujem spoluprácu. Preto sa od svojho nástupu stretávam s predstaviteľmi rezortných organizácií a so zástupcami tretieho sektora. Verím, že spoluprácou môžeme dosiahnuť veľa. Zmena prístupu k životnému prostrediu je v našej krajine behom na dlhé trate. Oceňujem však postupné zmeny v prístupe k recyklácii odpadu či k zodpovednému využívaniu obalových výrobkov. A samozrejme oceňujem aj organizovanie podujatí akým je aj festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM. Tému trvalo udržateľného rozvoja je dôležité rozvíjať kvôli zachovaniu priaznivého životného prostredia pre naše deti a ďalšie generácie. Životné prostredie je iba jedno, preto je žiadúce, aby sme oň aj príkladne dbali. Prajem Vám príjemný priebeh podujatia a podnetné diskusie.“

Aj my sa už na vás všetkých tešíme! Vidíme sa 22. – 26. mája 2017 v Bratislave a v Banskej Bystrici. Ministerstvu životného prostredia ĎAKUJEME, že aj tento rok je spoluorganizátorom nášho podujatia.

Komentáre