I tento školský rok si Púchovské ekocentrum pre svojich priaznivcov pripravilo zaujímavé aktivity, tvorivé dielne či programy. S členmi krúžkov majú na pláne navštíviť rôzne výstavy, workshopy a programy. Pomocou púchovských škôl a krúžkov „baterkou v očiach “  si posvietia na zeleň v meste a budú fotografovať v rámci fotoprehliadky „Dívam sa očami, ukazujem prstom“.

Zdroj: Púchovské ekocentrum

Počas školského roku budú realizovať zaujímavé programy a tvorivé dielne v materských, základných a špeciálnych školách. Tvorivá dielňa „Jeseň plná prekvapení“ a „December- čas vianočný“ boli pripravené a realizované aj pre klientov Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS- Srdce Púchov. Do ekocentra prídu žiaci na program zameraný na odpadové hospodárstvo, ale chystáme aj programy o remeslách, o pôde a vode, tvorivé dielne s jarnou a veľkonočnou tematikou. Stretnú sa tiež pedagógovia na besedu a žiaci základných škôl sa na workshopoch dozvedia o zeleni. Na Deň Zeme pozývajú verejnosť, pre ktorú v Europarku budú prebiehať zaujímavé súťaže, fotoprehliadka a tvorivé dielne. Akcia spája vždy organizácie v meste PEAK eko – astroklub, skautov a iné. Nechýbajú ani Eňka Jaochymstálová z kreatívneho obchodíka Zvonček, dobrovoľníci z mestského žiackeho parlamentu, učitelia z materských a základných škôl.

Veríme, že aktivity ekocentra prinesú nový ekologický vzduch do Púchova a zasiahnu aj okolité dedinky a mestečká. Veď „programy v ruksaku“ sú pripravené a realizované v Lednici, v Považskej Bystrici, v Kvášove, či v Nimnici. 

Púchovské ekocentrum je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre