Bez elektriny si v súčasnosti život ani nevieme predstaviť. Slovenské elektrárne sa starajú o bezpečnú a spoľahlivú výrobu elektriny. Sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Podiel Slovenských elektrární na výrobe elektriny na Slovensku je okolo 70 %. Z pohľadu zodpovedného pôsobenia na trhu si rovnako uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia  a rozvíjajú iniciatívy v oblasti trvalej udržateľnosti.

Zdroj: Slovenské Elektrárne

Spoločenská zodpovednosť podnikania v podmienkach Slovenských elektrární je dôležitou súčasťou riadenia spoločnosti a vytvára predpoklady udržateľného rozvoja prostredníctvom programu Energia pre krajinu, ktorého hlavným cieľom je podpora verejnoprospešných aktivít tematicky rozdelených do piatich oblastí: životné prostredie, kultúra, šport, vzdelanie a sociálna výpomoc.

Slovenské elektrárne, a. s., majú od roku 2010 v prevádzke dve vlastné fotovoltické elektrárne – v Mochovciach a Vojanoch. Každá z nich vyrobí ročne takmer tisíc MWh elektriny. Pri ich výstavbe Slovenské elektrárne vychádzali zo svojich skúseností s projektovaním a inštaláciou ostrovných fotovoltických systémov pre vysokohorské chaty. Pilotným projektom bol v roku 2008-2009 fotovoltický systém pre Téryho chatu.

Zdroj: Slovenské Elektrárne

Zdravie, ľudský život je najvzácnejší dar, ktorý je práve v horských oblastiach vystavovaný ťažkým skúškam, preto Slovenské elektrárne darovali v uplynulých rokoch 12 defibrilátorov na najvštevovanejšie turistické chaty v tatranskej oblasti a jeden pre Beliansku jaskyňu. V roku 2018 spoločnosť darovala Horskej záchrannej službe špeciálny resuscitačný prístroj zn. Lucas, ktorý umožňuje poskytovať potrebné úkony (nepriama masáž srdca) napr. počas prenosu postihnutého na nosidlách, transportu do vrtuľníka a dovoľuje záchranárom vykonávať iné, život zachraňujúce úkony..

Firemné dobrovoľníctvo a angažovanosť zamestnancov má svoju platformu v rámci celonárodnej akcie Naše mesto, do ktorej sa každoročne zapájajú tisíce ľudí z celého Slovenska. V uplynulom roku sa na akcii Naše mesto zúčastnilo 518 dobrovoľníkov zo Slovenských elektrární. Spoločne pomohli 26 organizáciám vo svojich regiónoch. Rovnakej obľube sa teší aj akcia Čisté hory, na ktorej sa zamestnanci SE zúčastnili už desiatykrát.

Aj vďaka Slovenským elektrárňam môžu mať žiaci zo základných škôl úspornejšie LED osvetlenie, nové okná, dvere, rádiatory, moderné počítače, alebo krajšie a čistejšie okolie školy, škôlky, ihriska, pieskoviska.

Slovenské elektrárne sú partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre