Cyklotrasa priamo z hradu Matúša Čáka povedie cez najstaršie pútnické miesto na Slovensku; Skalku nad Váhom a mesto Nemšová. Tu nové teleso cyklotrasy nadviaže na už existujúci cyklochodník, ktorý vedie až takmer po hranicu s Českou republikou. Cyklotrasa tak prepojí nielen dve republiky, ale aj významné kultúrne pamiatky. Na českej strane by mala táto cyklotrasa totiž končiť na hrade v meste Brumov – Bylnice. Na slovenskej strane sa z jej celkovej dĺžky viac ako 30 km bude nachádzať 24 kilometrov.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

Na území Trenčianskeho kraja budú cyklotrasu tvoriť tri základné časti. V prvej z nich bude využitá sieť existujúcich miestnych komunikácií v rámci krajského mesta, ktorá predstavuje 4 kilometre. Trasa tejto časti bude viesť od Trenčianskeho hradu až po starý železničný most. Druhá časť, ktorá je zo všetkých troch častí najdlhšia, dosiahne dĺžku až 11 kilometrov a jej výstavba bude v gescii TSK. Posledná, už existujúca časť, je dlhá približne 8 kilometrov a vedie cez kataster mesta Nemšová a obce Horné Srnie. V rámci jazdy po telese novej cyklotrasy cyklisti neobídu ani najstaršie pútnické miesto na Slovensku, popod ktoré trasa tohto projektu povedie. Okrem medzištátneho charakteru tak cyklotrasa vďaka dvom hradom, ktoré spája, a pútnickému miestu naberie aj historický a kultúrny rozmer.

Na bicykli na dva hrady

Nová medzištátna cyklotrasa vznikne v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie, na ktorom spolupracuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s mestom Brumov – Bylnice (ČR). Opraty na výstavbe cyklotrasy za hranicami TSK preberie moravské mesto, ktoré uvedenú trasu dobuduje až po hrad Brumov. Projekt tak prepojí jednu z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok v Trenčianskom kraji s hradom našich susedov. TSK sa spolu s moravským mestom stal v rámci projektu úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) z eurofondov v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ. Celková investícia zo strany TSK vrátane NFP za slovenskú časť projektu predstavuje viac ako 2,15 mil. eur. Mesto Brumov – Bylnice by svoj úsek cyklotrasy malo zhotoviť za asi 2,85 mil. eur. Celková hodnota projektu teda predstavuje viac ako 5 mil. eur. Z eurofondov bude projekt podporený sumou vo výške približne 4,3 mil. eur.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

V priestoroch župného úradu sa v druhej polovici januára uskutočnilo stretnutie zhotoviteľa úseku cyklotrasy, ktorý bude v réžii TSK, so stavebným dozorom a zástupcami krajskej samosprávy. Firma Doprastav, a. s., si prevzala projektovú dokumentáciu a zúčastnení sa dohodli na odovzdaní staveniska v priebehu najbližšieho mesiaca. Podľa harmonogramu prác by výstavba 11-kilometrového úseku cyklotrasy, ktorý prepojí mestá Trenčín a Nemšová, nemala trvať dlhšie ako do februára 2020.

Vybudovanie cyklotrasy vedúcej z Trenčianskeho hradu predstavuje turistický i kultúrny prínos, ďalším praktickým pozitívom je možnosť ekologického a bezpečného dochádzania za prácou pre obyvateľov obcí, ktorých sa plánovaná výstavba cyklotrasy dotýka. S výstavbou cyklotrasy súvisí aj zvýšenie turistickej aktivity regiónu, posilnenie bezpečnosti cyklistov a vytvorenie možnosti na aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Rozvoj cykloturistiky v kraji je zároveň jedným z hlavných cieľov projektu TSK Zelená župa.

Trenčiansky samosprávny kraj je partnerom regionálnej TOUR festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre