Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 2006. Na trhu služieb v odpadovom hospodárstve a nakladaní s odpadom sa zaoberá predovšetkým zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadu pre komunálnu sféru, priemyselné podniky a živnostníkov, sanáciami starých ekologických záťaží a výrobkami z recyklovaných pneumatík.

Zdroj: avesk.sk

Medzi činnosti spoločnosti AVE SK patrí zvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zber, dotriedenie a zhodnotenie separovaných zložiek odpadu, spracovanie druhotných surovín, zber, zvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, sanácia starých ekologických záťaží, letná a zimná údržba komunikácií a chodníkov, čistenie a údržba verejných priestranstiev, prenájom a predaj nádob, kontajnerov, lisovacích zariadení a ďalšej techniky, kontajnerová doprava, výroba gumového granulátu a gumových lisovaných výrobkov, komplexné odpadové hospodárstvo, ale aj legislatívny servis v odpadovom hospodárstve.

RNDr. Peter Krasnec, PhD, MBA

Konateľ a generálny riaditeľ AVE SK odpadové hospodárstve s.r.o.

„Môžeme otvorene povedať, že povedomie Slovákov v oblasti environmentálneho povedomia sa zvyšuje. Stále však nie je na úrovni, ktorú by sme si želali, no podujatia ako festival Ekotopfilm – Envirofilm napomáhaju tomu, aby sme sa postupne dostali na stav, aký je v západnej Európe. Veľmi pozitívne hodnotíme, že z roka na rok na podujatie, akým je festival Ekotopfilm – Envirofilm, prichádza stále viac a viac ľudí a diskusie už nie sú len na jednoduchej úrovni ale preberajú sa témy na veľmi dobrej odbornej úrovni. Znamená to, že takéto podujatie vie osloviť tých, ktorým nie je ľahostajný stav životného prostredia na Slovensku, preto si myslíme, že takéto podujatie je veľmi potrebné na Slovensku aj v budúcnosti.”

Skupina AVE patrí medzi vedúce spoločnosti zaoberajúce sa nakladaním s odpadom v centrálnej a východnej Európe. Okrem Slovenskej republiky pôsobí AVE aj v Českej republike, v Rumunsku a na Ukrajine.

AVE holding je súčasťou EP INDUSTRIES, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie priemyselné zoskupenia v Českej republike. Zahŕňa množstvo podnikov, ktoré pôsobia okrem odpadového hospodárstva aj v segmentoch energetického strojárenstva, dopravnej infraštruktúry a automobilového priemyslu.

AVE SK je partnerom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, za podporu festivalových aktivít ďakujeme.

Komentáre