Veľký Meder je jedným z najvýznamnejších turistických centier na juhu Slovenska. Mesto v srdci Európy s 955-ročnou históriou je otvorené a víta návštevníkov so srdečným pozdravom termálnej vody. Veľký Meder je tzv. „malou perlou“ tejto našej krajiny. Pozrite sa spolu s nami na to, čo vo Veľkom Mederi môžete vidieť a zažiť.

Panoráma Veľký Meder

Veľký Meder sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda. Mesto leží na Podunajskej nížine, v dolnej časti Žitného ostrova, ktorá je obklopená riekami Dunaj a Malý Dunaj.

Budova pána primátora 

Budova radnice

Trošku histórie

Dejiny mesta sú zachované v archívnych dokumentoch, v zaznamenaných ústnych podaniach, na cintorínoch,  v kostoloch,  v kultúrnych pamiatkach a sochách.  Presné údaje o vzniku mesta nemáme, ale vieme, že ako usadlosť existovala už v čase príchodu Maďarov. Na základe svedectva písomných dokumentov,  kráľ Matej udelil usadlosti  dňa  15. decembra 1466 výsadnú listinu,  ktorou  ju  povýšil  na mestečko s právom usporiadať každoročne tri jarmoky a s mečovým právom. Následne v roku 1609 boli obyvatelia oslobodení od povinnosti platenia cla a poplatkov. 

 Socha Bélu Bartóka

Súčasnosť a voľný čas

Poľnohospodárstvo, priemysel a turistický ruch existujú popri sebe bez problémov. Kúzlo tohto malého mestečka sa prejavuje aj v tom, že sa tu stretáva vidiecky turizmus s kvalitnou gastronómiou.

Termálne kúpalisko

Mesto Veľký Meder sa dostalo do povedomia v roku 1973 vďaka termálnemu kúpalisku. Termálne kúpalisko THERMAL CORVINUS Veľký Meder je rozsiahly, v lese situovaný komplex s celoročným využitím, vzdialený 65 km od Bratislavy, v blízkosti hraníc s Maďarskom. Geotermálna voda, vďaka chemickému zloženiu, má priaznivé účinky na regeneráciu organizmu.

Tanzánia

K pamätihodnostiam mesta patria „avargyűrű“ (avarský prsteň), šibeničný vrch pripomínajúci mečové právo, starý dub známy z legendy kráľa Mateja, vlastivedný dom, ale aj historické cintoríny a kostoly ako aj rímskokatolícky, židovský, srbský, evanjelický cintorín a cintorín reformovanej cirkvi.

Starý dub

Avarský prsteň

K atraktivite mesta prispievajú taktiež tradične organizované spoločensko – kultúrne podujatia (Dni Mateja Korvína, Svätoštefanské dni, Rozlúčka s letom a festival leča), ale aj blízkosť  hlavného mesta,  župného mesta Trnavy, okresného mesta Dunajská Streda a hraničného prechodu s Maďarskou republikou a mesta Győr, čo prispieva k rozšíreniu možností využitia voľného času a stráveniu dovolenky plnej zážitkov. K tradičným akciám sa úspešne pripojil aj Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom  rozvoji – Ekotopfilm – Envirofilm, na ktorý ste aj tento rok  srdečne všetci pozvaní

Komentáre