Znižovanie emisií a šetrenie energie v logistike, to nie je iba využívane alternatívnych palív alebo elektromotorov. Logistické spoločnosti majú celú škálu možností, ktoré môžu využiť na zníženie záťaže životného prostredia.

Jedným z príkladov ekologickejšej dopravy sú skúsenejší vodiči. Pýtate sa prečo? Sú veľmi dôležití pre efektivitu cestnej dopravy. A to si uvedomuje aj spoločnosť DB Schenker, ktorá teraz svojich vodičov trénuje na modernom simulátore.

Zdroj: DB Schenker

„Vďaka ekologickej technike jazdy je možné znížiť spotrebu paliva až o 20%,“ hovorí Marcel Vogler,  člen predstavenstva zastupujúci divíziu cestnej prepravy v spoločnosti Schenker Deutschland AG. „Simulácie viac či menej bežných dopravných situácií sú zároveň navrhnuté tak, aby našich vodičov optimálne pripravili na kritické situácie a naučili ich reagovať čo najrýchlejšie.“

Zdroj: DB Schenker

Medzinárodná prepravná spoločnosť DB Schenker počas uplynulých rokov vytrénovala na úspornú jazdu desaťtisíce vodičov v celej Európe – vlastných zamestnancov i zamestnancov svojich dodávateľov. Teraz si však po prvý krát môžu vodiči vyskúšať svoje schopnosti na modernom simulátore jazdy. Cieľom kurzu, ktorý prebieha v kópii kabíny kamiónu Mercedes-Benz Actros, je naučiť vodičov technike bezpečnej a zároveň ekonomickej a teda i ekologickej jazdy.

Zdroj: DB Schenker

Tréningové kurzy pre vodičov kamiónov sú jednou z ciest, ktoré DB Schenker využíva na dosiahnutie svojho cieľa v ochrane klímy, znížiť špecifické emisie CO2 produkované prepravnými službami od roku 2006 do 2020 až o 30%. Pôvodný cieľ, znížiť emisie o 20% bol dosiahnutý už v roku 2015.

Logistické spoločnosti dokážu chrániť životné prostredie viacerými spôsobmi. A spoločnosť DB Schenker to robí takto.

Vedeli ste napríklad,  že…

  • ak nákladná loď zníži rýchlosť o polovicu, spotrebuje len 10% paliva v porovnaní s plnou rýchlosťou?
  • 40% spotreby paliva nákladných áut záleží od ich aerodynamických vlastností?
  • optimalizácia letových trás a využívanie najmodernejších motorov môže ušetriť až 30-50% paliva?
  • železničná preprave v porovnaní s cestnou prepravou produkuje až o 80% menej emisií?
  • 48 veterných turbín, ktoré vlastní skupina DB, ušetrí ročne až 80 000 ton CO2?
  • miera recyklácie v rámci skupiny DB dosiahla v roku 2015 až 95,6%?
  • od roku 2015 rozdal DB Schenker počas festivalu Ekotopfilm – Envirofilm takmer 3000 sadeníc stromčekov, ktoré v dospelosti vyprodukujú každý deň kyslík pre približne 12 000 ľudí?
  • ak by sa všetky tieto stromy vysadili do jedného parku, dokázali by znížiť počet baktérií v mestskom vzduchu až o 90%?

Spoločnosť DB Schenker naozaj vie ako byť EKO, preto je partnerom festivalu aj tento rok. Za podporu, spoluprácu a šírenie myšlienky trvalo udržateľného rozvoja im ĎAKUJEME!

Komentáre