Ekologický osvetový projekt spoločnosti Slovnaft „Aj kvapka oleja sa ráta“ je už tradične súčasťou Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Každý návštevník môže k ochrane životného prostredia pristúpiť aj aktívne – a v stánku projektu odovzdať použitý kuchynský olej.

„Nevylievajte použitý olej do kanalizácie, kam nepatrí, ale odovzdajte ho na recykláciu a Slovnaft vás na festivale odmení,“ dopĺňa hovorca spoločnosti Anton Molnár.

V predchádzajúcich ročníkoch doniesli návštevníci na Ekotopfilm desiatky litrov použitého kuchynského oleja, ktorý po spracovaní ďalej slúži ako biopalivová zložka v motorovej nafte.

Projekt zberu použitého kuchynského oleja ponúka občanom od roku 2011 možnosť odovzdať kuchynský olej na vybraných čerpacích staniciach Slovnaft. V roku 2015 Slovnaft s partnerskou spoločnosťou Meroco projekt výrazne rozšíril na 88 čerpacích staníc v 70 mestách a obciach Slovenska. Doteraz ľudia odovzdali približne 14 ton použitého kuchynského oleja, z ktorého sa vyrobila biopalivová zložka do motorovej nafty.

Zberom oleja ľudia chránia prírodu hneď dvakrát – separovaním použitého oleja sa neznehodnocuje voda a využitím biopalivovej zložky z recyklovaného oleja sa znižujú emisie skleníkových plynov.

Použitý kuchynský olej stačí zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše a odovzdať v stánku projektu Aj kvapka oleja sa ráta. Odovzdajte použitý kuchynský olej na Medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm – Envirofilm. Ochránite prírodu a Slovnaft vás odmení!

Nájdete nás  16. – 20.5. 2016 v Bratislave v Hoteli Tatra a v Banskej Bystrici v Europa SC – Cinemax.

Za podporu a šírenie ekologického projektu partnerovi Slovanft ĎAKUJEME!

Komentáre