Vyše tridsaťročný sen niekoľkých generácií ochrancov prírody o Národnom parku Podunajsko sa možno už onedlho stane skutočnosťou.

Zdroj: Koleková Michaela

Slovenskí ochranári už desaťročia tvrdia, že dlhodobú ochranu jedinečnej dunajskej prírody, vodných zdrojov, lužných lesov a dunajských ramien v okolí Bratislavy je možné zabezpečiť len vyhlásením národného parku.

Zdroj: Koleková Michaela

Prvý návrh na vytvorenie Národného parku Podunajsko pripravili bratislavskí ochranári zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny ešte v roku 1986 a už o rok neskôr ho poslali vtedajšej vláde Slovenskej socialistickej republiky. Odvtedy pretieklo Dunajom veľa vody. Národný park na ochranu dunajskej prírody medzičasom vznikol v Rakúsku, v Maďarsku dokonca dva, na Slovensku sa podarilo vyhlásiť len niekoľko menších prírodných rezervácií, ale o národnom parku sme doteraz mohli len snívať. 

Zdroj: Koleková Michaela

Po troch desaťročiach projekt Národného parku Podunajsko znovu ožíva na pôde Bratislavského samosprávneho kraja. K tejto iniciatíve významne prispeli aj protesty verejnosti proti výrubom lužných lesov na vodárenskom ostrove Sihoť začiatkom tohoto roka. V tomto období boli zverejnené aj pripravované plány ďalších rozsiahlych výrubov nielen na Sihoti, ale aj na celom ostatnom území bratislavských lesov. Väčšina štátnych lesov na území mesta bola napriek protestom ochranárov zaradená do kategórie hospodárske lesy, s prioritnou funkciou produkcie dreva. Ochranári a aktivisti spojili sily s verejnosťou a komunálnymi politikmi v snahe zabrániť najhoršiemu. Jednou z iniciatív na záchranu dunajských lužných lesov pred nadmernou ťažbou bolo práve oživenie projektu Národného parku Podunajsko. Ochrana prírody, teda aj príprava nových národných parkov, spadá však do kompetencie Ministerstva životného prostredia SR.

Zdroj: Koleková Michaela

Aký je hlavný prínos národného parku?

Hlavným cieľom Národného parku Podunajsko je na prepojených chránených územiach záchrana a zachovanie posledných zvyškov kriticky ohrozených biotopov pôvodných lužných lesov, na ktoré sú viazané aj ohrozené druhy živočíchov. V Národnom parku Podunajsko sa postupne premenia už čiastočne odprírodnené ekostystémy na prírodné ekosystémy.

O prínose nového národného parku pre lepšie zabezpečenie ochrany prírody v území zrejme nikto nepochybuje. Niektorí ľudia sa však obávajú, že vyhlásením národného parku len pribudnú ďalšie zákazy, kde všade nebudú môcť chodiť, jazdiť na bicykli, kúpať sa či člnkovať.

Ekológ, ochranár a miestny poslanec v Karlovej Vsi Jaromír Šíbl to upresňuje: „Počas doterajších rokovaní so zástupcami BSK a Štátnej ochrany prírody SR sme sa zhodli na tom, že ak má byť tento projekt úspešný, musíme pre neho získať podporu čo najširšej verejnosti, nielen od odborníkov a ochranárov. Aj preto sa ani neuvažuje so žiadnymi ďalšími obmedzeniami voľného pohybu osôb za účelom športu a rekreácie oproti súčasnému stavu.“ Práve naopak, pripravuje sa niekoľko nových turistických a náučných chodníkov, cyklo-chodníkov a vytvára sa aj priestor na rekreáciu pre rodiny s deťmi.

Zdroj: Koleková Michaela

A kde by mal byť nový Národný Park Podunajsko situovaný?

Národný park Podunajsko by mal zahŕňať územia Horný les, Devínske jazerno, Devínske alúvium Moravy, Devínske lúky, Morava, Devínska hradná skala, Bratislavské luhy, Bratislavské luhy doplnok, Devínska Kobyla, Devínska Kobyla juh, Biskupické luhy, Ostrovné lúčky, Hrušovská zdrž, Dunajské luhy a Malý Dunaj. Na území Bratislavského regiónu by mal mať park výmeru 8 332,98 ha a celkovo aj s presahom do Trnavského a Nitrianskeho kraja by to predstavovalo rozlohu zhruba 25 000 ha.

Zdroj: Koleková Michaela

Rozhodnutie o tom, či sa nový národný park na území hlavného mesta stane skutočnosťou alebo opäť zostane len na papieri už ostáva v rukách Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

V rámci našej tour po Slovensku vám prinášame túto tému aj priamo na filmový festival do Malaciek. Viac sa môžete dozvedieť už 7.12.2016. Ak vás táto téma zaujíma sledujte našu FB stránku alebo čítajte web, kde vám budeme servírovať všetky podrobnosti.

Program pre Malacky nájdete podrobnejšie aj – TU

Komentáre