Situácia je už naozaj vážna. Film OCEÁNY: ZÁHADA ZMIZNUTÝCH PLASTOV nám ukazuje, že 99% plastov by malo v oceánoch plávať, ale sú preč. Hoci zoberieme do úvahy plasty, ktoré vyplavilo more na pláže, či plasty, ktoré sú v zajatí arktického ľadu, milióny ton sú jednoducho fuč. A keďže plasty sa nikdy celkom nerozložia, štiepia sa na čoraz menšie čiastočky, ktoré sú až neviditeľné a stanú sa z nich mikroplasty. Čo sa s nimi deje je skutočnou záhadou. 

.

Téma plastov, triedenia a celého odpadového hospodárstva nesmie chýbať ani na našom májovom festivale. Do roku 2020 by malo Slovensko dobehnúť svojich európskych susedov v miere recyklácie, ktorá sa v súčasnosti odhaduje na 12%. Čo je príčinou tak nízkeho výsledku? O aktuálnych problémoch odpadového hospodárstva, nových trendoch, vzdelávacích aktivitách budú v stredu 24. mája o 18:35 v Banskej Bystrici a v piatok 26. mája o 18:30 v Bratislave diskutovať NATUR-PACK, Ministerstvo životného prostredia, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve.

Naším hosťom diskusie bude okrem iných Peter Krasnec, prezident Asociácie podnikateľov odpadového hospodárstva (APOH) a v súčasnoti vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa/konateľa v jednej z väčších firiem podnikajúcich v odpadovom hospodárstve. Vo voľnom čase sa zaujíma o bojove športy, cestovanie, turistiku a prírodu.

Peťo Krasnec

„Môžeme otvorene povedať, že po roku sa povedomie Slovákov v oblasti environmentálneho povedomia zvýšilo. Stále však nie je na úrovni, ktorú by sme si želali, no podujatia ako festival Ekotopfilm – Envirofilm napomáhaju tomu, aby sme sa postupne dostali na stav, aký je v západnej Európe. Veľmi pozitívne však hodnotíme, že z roka na rok na podujatie, akým je festival Ekotopfilm – Envirofilm prichádza stále viac a viac ľudí a diskusie už nie sú len na jednoduchej úrovni ale preberajú sa témy na veľmi dobrej odbornej úrovni. Znamená to, že takéto podujatie vie osloviť tých, ktorým nie je ľahostajný stav životného prostredia na Slovensku, preto si myslíme, že takéto podujatie je veľmi potrebné na Slovensku aj v budúcnosti.“

Fungovanie odpadového hospodárstva je postavené na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov, nové podmienky fungovania sú v praxi takmer rok. Zástupca najväčšej Organizácie zodpovednosti výrobcov z hľadiska počtu klientov – NATUR-PACK porozpráva ako to vyzerá v tejto oblasti a čo nám zmenená legislatíva zatiaľ priniesla.

Slovensko je dlhodobo na chvoste krajín EU z hľadiska úrovne triedenia komunálneho odpadu. Obrovskú zodpovednosť preniesol štát na Organizácie zodpovednosti výrobcov – Je reálne aby OZV v aktuálnych legislatívnych podmienkach dokázali ovplyvniť svojimi kampaňami verejnú mienku?

Organizáciu zodpovednosti výrobcov bude zastupovať Mgr. Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou. V rámci spoločnosti NATUR-PACK má na starosti aj zabezpečovanie vzdelávacích a informačných aktivít vo vzťahu k verejnosti, klientom a samosprávam. V OZV NATUR-PACK pôsobí od roku 2015.

Marek Brinzík

Ako environmentalista v minulosti pôsobil v ochranárskych ornitologických a chiropterologických organizáciách, kde sa venoval ochrane vtáctva a netopierov, PR aktivitám, práci s médiami, prácou na problematike environmentálnej kriminality a rozvoju sprievodcovskej činnosti.

V diskusii v Bratislave nám pribudnú hostia zo spoločnosti Asekol a Tomra.

Ronald Blaho

Z firmy Asekol sa nám predstaví Mgr. Ronald Blaho. Študoval environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor ekosozológia a fyziotaktika. V rokoch 2004 – 2006 pôsobil ako projektový manažér v spoločnosti na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V rokoch 2006 – 2010 pracoval pre rôzne domáce aj zahraničné spoločnosti ako externý konzultant v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a posudzovania vplyvov na životné prostredie. V roku 2010 stál pri zrode kolektívnej organizácie pre nakladanie s elektroodpadom ASEKOL SK, ktorej sa stal neskôr riaditeľom a konateľom. Popri tom rozbiehal založenie zberovej a neskôr aj spracovateľskej spoločnosti Enviropol a tiež naštartoval školský edukačný projekt Recyklohry.

Úroveň nakladania s elektroodpadom sa v priebehu rokov zlepšuje, bežní ľudia čoraz viac vedia ako správne s elektroodpadom nakladať, nový zákon o odpadoch pomohol svojimi úpravami k tomu, že sa v roku 2016 vyzbieralo historicky najviac elektroodpadu na Slovensku. Napriek tomu treba ďalej pracovať najmä s verejnosťou a prinášať inovácie aj do odpadového hospodárstva.

Naším ďalším hosťom v Bratislave bude Ing. Martin Hypký, MBA, riaditeľ spoločnosti Tomra Sorting s.r.o., spoločnosti zodpovednej za výrobu, testovanie a logistiku triediacich strojov. Ako člen manažmentu Tomra Sorting v rámci koncernu zodpovedá za všetky výrobné lokácie a stratégiu rozvoja výrobných lokácií a dodávateľských vzťahov.

Martin Hypký

Porozpráva nám o recyklovaní v štatistikách a v realite, New plastic economy Tomra, jej výrobný program a riešenia pre úspešnú recykláciu zdrojov.

Kým nezačneme meniť správanie ľudí, kým nenaučíme ľudí, ako správne recyklovať, štatistické čísla o recyklácii Slovenska sa nezmenia. Príďte si vypočuť ako každý môže odpadovú situáciu zlepšiť. Tešíme sa na vás všetkých!

Komentáre